naše logo

Britské centrum JU

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školní časopis
školská rada
veřejné zakázky
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
napište nám
autor stránek
 

úvodní stránka

Vítáme Vás na našich internetových stránkách

Grantové projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ze života školy

1. stupeň – prosinec 2017
Již každý rok se na poslední den školy rozezní hlasy školního sboru, aby naladily naše žákyně, žáky a rodiče na nejkrásnější svátky v roce.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – prosinec 2017
Prosinec byl plný rozmanitých aktivit. Deváté ročníky se začátkem prosince zúčastnily exkurze do jaderné elektrárny Temelín a do písecké Teplárny.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina – prosinec 2017
Prosinec byl opravdu úžasný. Mikulášská družina s krásnými anděly a hrůzostrašnými čerty nezklamala a splnila všechna očekávání nadmíru.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní Pébéčko
Žáci ZŠ T. G. Masaryka sami rozhodli, na co půjdou peníze aneb naše „Školní Pébéčko“
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina – listopad 2017
Listopad byl u nás v ŠD plný aktivit. Zahráli jsme si dva zápasy s dětmi z druhého stupně.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň - listopad 2017
Naši chlapci pátých tříd se zúčastnili okresního kola florbalového turnaje v Písku. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – listopad 2017
Listopad byl věnován kultuře i sportu. V pátek 10. 11. se žáci třídy 8. A a žáci ostatních základních škol zúčastnili pietního aktu k uctění památky veteránů nejen z první a druhé světové války. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Tvořivé pracovní dílničky ve školní družině
V naší školní družině si paní vychovatelky pro děti připravily od dubna do října 2017 velice zajímavý projekt pod názvem „Tvořivé pracovní dílničky“.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina – říjen 2017
Říjen jsme započali vykrajováním, vytlačováním, modelováním a barvením různých druhů hmot, které jsme získali díky projektu „Tvořivé pracovní dílničky“. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň – říjen 2017
Den Stromu – již tradičně pořádaná akce Lesnické školy v Písku, která zve malé i velké návštěvníky k prozkoumání své krásné zahrady, kde studenti pořádají pro děti různé soutěže, hry, učení a povídání o přírodě.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – říjen 2017
Říjnové dny se nesly ve znamení babího léta a příjemně teplého počasí. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Poznáváme CHKO Blanský les
Pobytová akce ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek se v tomto roce uskutečnila v CHKO Blanský les s finanční podporou 39 760 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, podopatření 3.B Cílená podpora EVVO ve školách.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Tvořivé pracovní dílničky
Ve školní družině si paní vychovatelky pro děti připravily projekt pod názvem „Tvořivé pracovní dílničky“, který proběhl v letošním roce od dubna do října.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň – září 2017
Začátek školního roku je slavnostní událostí pro všechny školáky.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina září 2017
je ve znamení začátku školy. Seznamujeme se s novými dětmi, a pokud nám počasí dovolí, užíváme si sportování venku.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – září 2017
Začátek nového školního roku se nesl ve sportovním duchu. V pátek 22. září se na zimním stadionu v Písku konaly dva zápasy o pohár sportovních tříd naší školy.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní zkoušky z angličtiny
Již podruhé žáci naší školy skládali mezinárodní zkoušky z angličtiny. Získali certifikát CAMBRIDGE ENGLISH.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – červen 2017
V letním měsíci červnu nás zastihly tropické teploty, které ale neodradily žáky 2. stupně od jejich aktivit. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina - červen 2017
Červen započal svátkem dětí a u nás tradičně malováním na chodníku. Krásné obrázky byly odměněny sladkostí.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Ekologická anketa žáků ZŠ TGM v ulicích města ku příležitosti Světového dne životního prostředí
Po třech letech jsme se vydali opět v rámci programu Ekoškola do ulic města s otázkami pro naše spoluobčany, které se týkaly stavu životního prostředí v Písku.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň – květen 2017
Měsíc květen se nesl dosti ve sportovním duchu. Jako první sportovní událost se konal okresní závod štafet, kde se naše škola umístila na krásném třetím místě z šesti přihlášených škol.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – květen 2017
Květnové aktivity na druhém stupni byly velmi rozmanité. Celý měsíc se nesl v duchu dějepisných exkurzí, sportovních soutěží i divadelního představení.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina – květen 2017
započal vyhlášením výsledků výtvarné soutěže „Malovaná pohádka“. Sešlo se velké množství krásných obrázků. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Hledání Temnářského pokladu
Několik dětí ze třídy 3.A se rozhodlo, že připraví pro své mladší kamarády ze školní družiny boj o poklad pod názvem „Hledání temnářského pokladu“.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň – duben 2017
V měsíci dubnu dostali příležitost malí fotbalisté od první až do páté třídy si zahrát na turnaji Mc Donald´s Cup na Spartaku v Písku.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – duben 2017
Začátkem dubna navštívili žáci druhého stupně kino Portyč, kde zhlédli zeměpisný pořad o zemi Borneo.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina – duben 2017
byl u nás ve znamení Velikonoc. Nejenže jsme zajíčky šili a vytvářeli pomocí uzlů, ale i motali z vlny a sázeli do malovaných hrníčků, zdobili vajíčka, a také je pekli. Prostě jsme si to užili.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – březen 2017
První březnový den přinesl trochu kultury žákům osmých a devátých ročníků.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Noc s Andersenem
Je již tradicí, že se školní knihovna ZŠ T.G.Masaryka v Písku zapojuje do celosvětové akce nazvané podle slavného pohádkáře „Noc s Andersenem“.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň – březen 2017
Okresní soutěž ve vybíjené, to je něco pro naše sportovně nadšené děti.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

ŠD – březen 2017
byl ve znamení jara. Sice ze začátku měsíce chladné dny měly převahu, ale nás to netrápilo.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň – únor 2017
5. A se zúčastnila zimního lyžařského výcviku ve sjezdovém lyžování, který se uskutečnil na Železné rudě.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – únor 2017
Začátek měsíce února se nesl ve znamení kultury. Někteří žáci šestých ročníků navštívili zajímavou výstavu v písecké Sladovně, která zde probíhá až do konce dubna. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina – únor 2017
Únor hned na začátku začal přípravami na den sv. Valentýna. Vyráběli jsme přáníčka, zamilované šnečky i srdíčka z drátků. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň – leden 2017
Lednové lyžovačce letos holdovalo hned několik tříd. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina – leden 2017
Leden byl měsícem sněhu a mrazu a my jsme konečně mohli bobovat na kopečku u jídelny.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

2. stupeň – leden 2017
Začátek nového roku byl na 2. stupni ve znamení sportovních i kulturních aktivit.
                                                                                   pokračování...

škola ve fotografii

fotografie
naše škola
virtuální fotografie
naše škola

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Ekoškola

Myšmaš

Myšmaš

Nenech to být

nové fotografie

CESTA TŘÍ KRÁLŮ

V SENIORSKÉM DOMĚ

Vánoční besídky v MŠ

VÁNOČNÍ PEČENÍ
VE VČELIČCE

U SYCHROVSKÝCH
NA PŮDĚ

ČERTÍ SHOW

V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE S KAMARÁDY

POUŠTĚNÍ DRAKŮ,
KDYŽ NENÍ POČASÍ

ZVÍŘÁTKOVÁ OLYMPIÁDA

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ U BERUŠEK

DEŠŤOVÉ KAPIČKY - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

MARTINSKÉ DĚLENÍ

DINOSAUŘI V MŠ

Halloween

Drakiáda

OVOCNÝ DEN

MRAVENIŠTĚ

JAK TO CHODÍ
VE ŠKOLCE

ČERVENÝ KYTIČKOVÝ DEN

Plyšákový den

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ

KAMARÁDSKÝ DEN

Jihočeská folklórní abeceda

ZAHRADNÍ SLAVNOST

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

DOTKNI SE PÍSKU

Sportovní den – FC Písek

DEN DĚTÍ V MŠ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

ZOO Hluboká
nad Vltavou

CIPÍSKOVIŠTĚ

ČARODĚJNICE v MŠ

ZOO DVOREC

DEN ZEMĚ

CVIČENÍ V HARMONY

V ZAHRADNICTVÍ

PŘEDÁVÁNÍ CEN - výtvarná soutěž