program Ekoškola


Blanský les„ Vzhůru do Blanského lesa“ … 
Koncem září jsme byli my
z Ekoparlamentu na naučné
pouti po Blanském lese…

První den jsme jeli na horu Kleť, kde jsme měly pestrý program v podobě úkolů, který nám měl představit okolí vrcholu. Po cestě jsme měli hledat podle obrázků úkazy přírody, například strom, který tvořil tvar zvonice a mnohé další.
Druhý den jsme jeli na hrad Dívčí kámen, kde byl také pestrý program. Na začátku cesty jsme si dali menší „zvířecí rozcvičku“, protože bylo docela zima. Po cestě na hrad naučnou stezkou „Holubovské hadce“ jsme dělali různé úkoly, jízda na koni, kde jsem byl koněm i já, poznávání nerostů a hornin, které naplavila řeka, hra na vodu v kořenech , poznávání zříceniny hradu a jeho okolí a nakonec jsme měli za úkol dokončit pověst Dívčího kamene.
Za tento krásný prodloužený víkend s programem a se spoustou legrace děkujeme dvojici super lidí, Erice a Tomášovi z Cassiopeii z Českých Budějovic, kteří program připravili.
Také jsme se stali při cestách pevnější partou a s některými i dokonce kamarádi.
A oblíbené slovo našeho výletu……….. HOLOLO !!!!!!!
Daniel Horák, 8.C 

Akce výjezdu aktivních žáků školy pracujících v Ekoparlamentu se uskutečnila v rámci projektu „Vzhůru do Blanského lesa“ . Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny 2013. Záměrem našeho projektu byla kromě možnosti poznání přírodních krás našeho kraje i odměna a motivace žáků pro další činnost v rámci programu Ekoškola. 

Listopad 2013                                                                  Mgr. Marta Bakalová
                                                                                    koordinátorka projektu


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být