naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

program Ekoškola - 2014/2015


Ekoškola – činnost Ekoparlamentu

Žáci naší školy podnikali na podzim roku 2014 spoustu aktivit. Během celého podzimu probíhali pravidelně každý měsíc schůzky Ekoparlamentu, na kterých jsme probírali všechny aktuality a dění ve škole, ale také jsme si trochu hráli. Hned na konci září jsme se za odměnu za práci v Ekoparlamentu zúčastnili dvoudenního výletu na Třeboňsko. První den jsme se podívali na rašeliniště NPR Červené Blato a do PR Branské Doubí. Druhý den jsme se zaměřili v CHKO Třeboňsko na ekosystémy vytvořené lidmi. Pravidelně každý měsíc probíhaly ve škole ekohlídky. V říjnu nás navštívily ekotýmy ze ZŠ J.K.Tyla a ze ZŠ Chyšky. Vyměnili jsme si s nimi zkušenosti a popovídali si o činnosti na školách. V týdnu 24. – 28. listopadu probíhal ve škole barevný týden. Výherce čekala malá sladká odměna a výsledek je započítán do celkové soutěže tříd. Celý listopad pracovaly třídy na ekologické analýze – zjištění ekologického stavu školy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí a dopravy. Každá třída seznámila se svými výsledky ostatní na plakátě v koridoru. Zpracování bylo hodnoceno a započteno třídě do soutěže.
listopad 2014                                                                       za Ekoparlament Štěpánka Ţáková, 8.A

Co nám přinesla práce v Ekoparlamentu?

Tento rok byl v rámci Ekoparlamentu náš poslední. Chtěly jsme být příkladem pro mladší žáky, jak vést Ekoparlament a jak se chovat co nejvíce ekologicky. Snažily jsme se aktivně podílet na všech činnostech. Na schůzkách Ekoparlamentu jsme probíraly ekologické problémy a nedostatky naší školy… a také jsme si užívaly spousty legrace na hracích schůzkách. V posledních měsících zde probíhaly soutěže, například „Odkud teče voda?“ aj. Po celý rok jsme vytvářely projekty na různá ekologická témata. Aktivita tříd byla opět vyhodnocena v celoroční soutěži.
Naučily jsem se zde, jak se chovat k přírodě a také to, že ji musíme chránit. Spolupracovaly jsme i s jinými školami. Náš postoj k této aktivitě školy je velice pozitivní a mělo by se zapojovat stále více žáků i škol. Přeci jenom, jakož to obyvatelé této planety, bychom se o ni měli starat. Každý člověk může trošku přispět k lepšímu životu na Zemi, alespoň třídění odpadu pomůže…

Ekoparlament nám nejvíc ukázal, jak je důležitá spolupráce a dobrý kolektiv!

Kamča, Štěpánka, Klárka a Liduška z IX.A

Všem deváťákům moc děkujeme za práci v Ekoparlamentu a přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu i v osobním životě.

Věříme, že mladší spolužáci se pustí do práce se stejným nasazením s novým předsedou Ekoparlamentu, kterým se stal Pepa Kostěnec.

Červen 2016                                                                                   Mgr. Marta Bakalová
                                                                                              koordinátor programu Ekoškola

 

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být