naše logo

Britské centrum JU

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školní časopis
školská rada
veřejné zakázky
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
napište nám
autor stránek
 

program Ekoškola - 2014/2015


Ekoškola – činnost Ekoparlamentu

Žáci naší školy podnikali na podzim roku 2014 spoustu aktivit. Během celého podzimu probíhali pravidelně každý měsíc schůzky Ekoparlamentu, na kterých jsme probírali všechny aktuality a dění ve škole, ale také jsme si trochu hráli. Hned na konci září jsme se za odměnu za práci v Ekoparlamentu zúčastnili dvoudenního výletu na Třeboňsko. První den jsme se podívali na rašeliniště NPR Červené Blato a do PR Branské Doubí. Druhý den jsme se zaměřili v CHKO Třeboňsko na ekosystémy vytvořené lidmi. Pravidelně každý měsíc probíhaly ve škole ekohlídky. V říjnu nás navštívily ekotýmy ze ZŠ J.K.Tyla a ze ZŠ Chyšky. Vyměnili jsme si s nimi zkušenosti a popovídali si o činnosti na školách. V týdnu 24. – 28. listopadu probíhal ve škole barevný týden. Výherce čekala malá sladká odměna a výsledek je započítán do celkové soutěže tříd. Celý listopad pracovaly třídy na ekologické analýze – zjištění ekologického stavu školy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí a dopravy. Každá třída seznámila se svými výsledky ostatní na plakátě v koridoru. Zpracování bylo hodnoceno a započteno třídě do soutěže.
listopad 2014                                                                       za Ekoparlament Štěpánka Ţáková, 8.A

Co nám přinesla práce v Ekoparlamentu?

Tento rok byl v rámci Ekoparlamentu náš poslední. Chtěly jsme být příkladem pro mladší žáky, jak vést Ekoparlament a jak se chovat co nejvíce ekologicky. Snažily jsme se aktivně podílet na všech činnostech. Na schůzkách Ekoparlamentu jsme probíraly ekologické problémy a nedostatky naší školy… a také jsme si užívaly spousty legrace na hracích schůzkách. V posledních měsících zde probíhaly soutěže, například „Odkud teče voda?“ aj. Po celý rok jsme vytvářely projekty na různá ekologická témata. Aktivita tříd byla opět vyhodnocena v celoroční soutěži.
Naučily jsem se zde, jak se chovat k přírodě a také to, že ji musíme chránit. Spolupracovaly jsme i s jinými školami. Náš postoj k této aktivitě školy je velice pozitivní a mělo by se zapojovat stále více žáků i škol. Přeci jenom, jakož to obyvatelé této planety, bychom se o ni měli starat. Každý člověk může trošku přispět k lepšímu životu na Zemi, alespoň třídění odpadu pomůže…

Ekoparlament nám nejvíc ukázal, jak je důležitá spolupráce a dobrý kolektiv!

Kamča, Štěpánka, Klárka a Liduška z IX.A

Všem deváťákům moc děkujeme za práci v Ekoparlamentu a přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu i v osobním životě.

Věříme, že mladší spolužáci se pustí do práce se stejným nasazením s novým předsedou Ekoparlamentu, kterým se stal Pepa Kostěnec.

Červen 2016                                                                                   Mgr. Marta Bakalová
                                                                                              koordinátor programu Ekoškola
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Ekoškola

Myšmaš

Myšmaš

Nenech to být

nové fotografie

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY

HOPSÁRIUM

MASOPUSTNÍ HODOVÁNÍ V BERUŠCE

INDIÁNSKÝ KARNEVAL

Popletená pohádka

SNĚHULÁK PEPA

Bruslení

Dobrodružné divadelní představení
ve SLADOVNĚ

ZIMNÍ OLYMPIÁDA - KDYŽ NENÍ SNÍH

CESTA TŘÍ KRÁLŮ

V SENIORSKÉM DOMĚ

Vánoční besídky v MŠ

VÁNOČNÍ PEČENÍ
VE VČELIČCE

U SYCHROVSKÝCH
NA PŮDĚ

ČERTÍ SHOW

V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE S KAMARÁDY

POUŠTĚNÍ DRAKŮ,
KDYŽ NENÍ POČASÍ

ZVÍŘÁTKOVÁ OLYMPIÁDA

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ U BERUŠEK

DEŠŤOVÉ KAPIČKY - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

MARTINSKÉ DĚLENÍ

DINOSAUŘI V MŠ

Halloween

Drakiáda

OVOCNÝ DEN

MRAVENIŠTĚ

JAK TO CHODÍ
VE ŠKOLCE

ČERVENÝ KYTIČKOVÝ DEN

Plyšákový den

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ

KAMARÁDSKÝ DEN

Jihočeská folklórní abeceda

ZAHRADNÍ SLAVNOST

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

DOTKNI SE PÍSKU

Sportovní den – FC Písek

DEN DĚTÍ V MŠ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

ZOO Hluboká
nad Vltavou

CIPÍSKOVIŠTĚ

ČARODĚJNICE v MŠ

ZOO DVOREC

DEN ZEMĚ

CVIČENÍ V HARMONY

V ZAHRADNICTVÍ

PŘEDÁVÁNÍ CEN - výtvarná soutěž