program Ekoškola - 2014/2015


Ekoškola – činnost Ekoparlamentu

Žáci naší školy podnikali na podzim roku 2014 spoustu aktivit. Během celého podzimu probíhali pravidelně každý měsíc schůzky Ekoparlamentu, na kterých jsme probírali všechny aktuality a dění ve škole, ale také jsme si trochu hráli. Hned na konci září jsme se za odměnu za práci v Ekoparlamentu zúčastnili dvoudenního výletu na Třeboňsko. První den jsme se podívali na rašeliniště NPR Červené Blato a do PR Branské Doubí. Druhý den jsme se zaměřili v CHKO Třeboňsko na ekosystémy vytvořené lidmi. Pravidelně každý měsíc probíhaly ve škole ekohlídky. V říjnu nás navštívily ekotýmy ze ZŠ J.K.Tyla a ze ZŠ Chyšky. Vyměnili jsme si s nimi zkušenosti a popovídali si o činnosti na školách. V týdnu 24. – 28. listopadu probíhal ve škole barevný týden. Výherce čekala malá sladká odměna a výsledek je započítán do celkové soutěže tříd. Celý listopad pracovaly třídy na ekologické analýze – zjištění ekologického stavu školy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí a dopravy. Každá třída seznámila se svými výsledky ostatní na plakátě v koridoru. Zpracování bylo hodnoceno a započteno třídě do soutěže.
listopad 2014                                                                       za Ekoparlament Štěpánka Ţáková, 8.A

Co nám přinesla práce v Ekoparlamentu?

Tento rok byl v rámci Ekoparlamentu náš poslední. Chtěly jsme být příkladem pro mladší žáky, jak vést Ekoparlament a jak se chovat co nejvíce ekologicky. Snažily jsme se aktivně podílet na všech činnostech. Na schůzkách Ekoparlamentu jsme probíraly ekologické problémy a nedostatky naší školy… a také jsme si užívaly spousty legrace na hracích schůzkách. V posledních měsících zde probíhaly soutěže, například „Odkud teče voda?“ aj. Po celý rok jsme vytvářely projekty na různá ekologická témata. Aktivita tříd byla opět vyhodnocena v celoroční soutěži.
Naučily jsem se zde, jak se chovat k přírodě a také to, že ji musíme chránit. Spolupracovaly jsme i s jinými školami. Náš postoj k této aktivitě školy je velice pozitivní a mělo by se zapojovat stále více žáků i škol. Přeci jenom, jakož to obyvatelé této planety, bychom se o ni měli starat. Každý člověk může trošku přispět k lepšímu životu na Zemi, alespoň třídění odpadu pomůže…

Ekoparlament nám nejvíc ukázal, jak je důležitá spolupráce a dobrý kolektiv!

Kamča, Štěpánka, Klárka a Liduška z IX.A

Všem deváťákům moc děkujeme za práci v Ekoparlamentu a přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu i v osobním životě.

Věříme, že mladší spolužáci se pustí do práce se stejným nasazením s novým předsedou Ekoparlamentu, kterým se stal Pepa Kostěnec.

Červen 2016                                                                                   Mgr. Marta Bakalová
                                                                                              koordinátor programu Ekoškola

 

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být