naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

Ze života školy


Projekt Poznáváme CHKO Blanský les

Pobytová akce ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek se v tomto roce uskutečnila v CHKO Blanský les s finanční podporou 39 760 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, podopatření 3.B Cílená podpora EVVO ve školách.
Ubytování bylo zajištěno v penzionu U klášterní sýpky ve Zlaté Koruně. Hlavní aktivitou projektu byl třídenní výjezd 29 vybraných žáků ze 3. – 9. ročníků, kteří aktivně pracují ve školním Ekoparlamentu a také v programu Ekoškola.
Žáci během pobytu vystoupili na nejvyšší horu CHKO Blanský les – Kleť, navštívili zříceninu hradu Dívčí Kámen, soutok Křemežského potoka a Vltavy, poznali zvyky a život Keltů v okolí Třísovského oppida. Navštívili také klášter ve Zlaté Koruně.
Po celou dobu pobytu je provázel p. Tomáš Smrž z CEGV Cassiopeia z Českých Budějovic, který pro ně připravil prožitkové a přírodovědné aktivity vsazené do kontextu místní historie. Při aktivitách žáci pracovali v šesti věkově heterogenních skupinách.

M. Smolová, ZŠ TGM a MŠ Písek
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být