naše logo

Britské centrum JU

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školní časopis
školská rada
veřejné zakázky
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
napište nám
autor stránek
 

Ze života školy


Školní Pébéčko

Žáci ZŠ T. G. Masaryka sami rozhodli, na co půjdou peníze aneb naše „Školní Pébéčko“
V průběhu několika posledních týdnů se žáci ZŠ T. G. Masaryka v Písku mohli účastnit „Školního Pébéčka“ (D21) - díky tomuto programu si mohli vyzkoušet, jakým způsobem se lze podílet (=participovat) na rozhodnutích, která se jich týkají.
Hlavním cílem bylo společné rozhodnutí o využití finančních prostředků, které škole pro tuto akci poskytlo Město Písek.
V prvním kroku – přípravě – byl stanoven harmonogram celého Pébéčka. Druhým krokem bylo navrhování, kdy nejprve jednotlivci nebo skupiny z 3. – 9. tříd navrhovali možné projekty. Ty, které třída vybrala, pak jejich navrhovatelé prezentovali na společném setkání v tělocvičně. Zde pak společně vybírali návrhy, které se dostaly do třetího kroku – schvalování. Při schvalování vybrala komise zástupců vedení školy společně s členy ekoparlamentu z těchto návrhů ty, které byly uskutečnitelné. Poté byli vyzváni jejich navrhovatelé k zahájení kampaně – čtvrtého kroku Školního Pébéčka. Kampaň proběhla jak na prvním, tak na druhém stupni školy. Pátým krokem bylo hlasování. Žáci měli možnost hlasovat pro jeden z deseti žákovských návrhů. Poté byly všem žákům školním rozhlasem oznámeny výsledky hlasování (šestý krok) 
Posledním – sedmým – krokem je realizace vítězných projektů. Po zvážení finanční náročnosti bylo rozhodnuto takto: do školní jídelny bude pořízen nápojový automat, na školní zahradu přibude venkovní trampolína a k odborným učebnám na II. stupni sedací vaky.
Žáci naší školy sami okusili, jaké to je, navrhnout a především prosadit svůj nápad. Navíc získali to, co si přáli a využijí.

Martina Smolová, ZŠ TGM Písek 

úřední e-deska

úřední e-deska

Ekoškola

Myšmaš

Myšmaš

Nenech to být

nové fotografie

NA NÁVŠTĚVĚ
V NAŠÍ ZŠ

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

MŮJ ZVÍŘECÍ KAMARÁD

VELIKONOCE v MŠ

MUZEUM - VELIKONOCE

VÍTÁNÍ JARA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

BRČKIÁDA

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - KOUZELNÝ LES

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY

HOPSÁRIUM

MASOPUSTNÍ HODOVÁNÍ V BERUŠCE

INDIÁNSKÝ KARNEVAL

Popletená pohádka

SNĚHULÁK PEPA

Bruslení

Dobrodružné divadelní představení
ve SLADOVNĚ

ZIMNÍ OLYMPIÁDA - KDYŽ NENÍ SNÍH

CESTA TŘÍ KRÁLŮ

V SENIORSKÉM DOMĚ

Vánoční besídky v MŠ

VÁNOČNÍ PEČENÍ
VE VČELIČCE

U SYCHROVSKÝCH
NA PŮDĚ

ČERTÍ SHOW

V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE S KAMARÁDY

POUŠTĚNÍ DRAKŮ,
KDYŽ NENÍ POČASÍ

ZVÍŘÁTKOVÁ OLYMPIÁDA

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ U BERUŠEK

DEŠŤOVÉ KAPIČKY - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

MARTINSKÉ DĚLENÍ

DINOSAUŘI V MŠ

Halloween

Drakiáda

OVOCNÝ DEN

MRAVENIŠTĚ

JAK TO CHODÍ
VE ŠKOLCE

ČERVENÝ KYTIČKOVÝ DEN

Plyšákový den

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ

KAMARÁDSKÝ DEN

Jihočeská folklórní abeceda

ZAHRADNÍ SLAVNOST

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

DOTKNI SE PÍSKU

Sportovní den – FC Písek

DEN DĚTÍ V MŠ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

ZOO Hluboká
nad Vltavou

CIPÍSKOVIŠTĚ

ČARODĚJNICE v MŠ

ZOO DVOREC

DEN ZEMĚ

CVIČENÍ V HARMONY

V ZAHRADNICTVÍ

PŘEDÁVÁNÍ CEN - výtvarná soutěž