naše logo

Britské centrum JU

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školní časopis
školská rada
veřejné zakázky
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
napište nám
autor stránek
 

Ze života školy


2. stupeň – únor 2018

V první polovině února se zástupci Ekoparlamentu zúčastnili besedy o nevidomých a slabozrakých. Tato beseda byla uspořádána ve spolupráci s organizací SONS Tábor. Kromě paní koordinátorky této organizace, která sdružuje lidi se zrakovým postižením, přijely i dvě nevidomé dámy. Žáci se dozvěděli, jak vidí lidé s různými vadami (šedý zákal, zelený zákal, makulární degenerace), jaké používají nevidomí kompenzační pomůcky a jak zvládají běžný provoz domácnosti. Vyzkoušeli si také poslepu chůzi s různými druhy holí, brýle simulující různé vady, mluvící telefon, přístroj na zjištění barvy oblečení nebo způsob, jak rozpoznat peníze. Neméně důležité bylo i připomenutí, jak se lidé mají k nevidomým a jejich vodícím psům chovat nebo co nevidomého potěší.
Ve druhé polovině února se v rámci školní prevence uskutečnila pro žáky 7. – 9. ročníků beseda o důsledcích užívání alkoholu. Žáci se dozvěděli informace jak o historii užívání alkoholu, jeho působení na lidský organismus, tak i o rizicích a ničivých důsledcích při jeho pravidelném nebo jednorázovém užívání. Pozornost byla dále věnována i rizikům konzumace energetických nápojů nezletilými. Žáci se např. mohli dozvědět, že častou příčinou úmrtí teenagerů do 18ti let je i energetický nápoj, který může vyvolat srdeční arytmii. Beseda byla vedena formou prezentace a jak žáci, tak učitelé ji zhodnotili jako přínosnou.
Čtvrtek 22. února patřil na naší škole jarním tvořivým činnostem. Děti si zvolily takové aktivity, kterým se ve skupině spolužáků různého věku celé dopoledne věnovaly. V nabídce byla celá řada stanovišť, jako pletení košíčků z pedigu, pečení lineckých kytiček, skládání origami a celá řada dalších zajímavých výrobků. 

Mgr. Magdaléna Hašková
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Ekoškola

Myšmaš

Myšmaš

Nenech to být

nové fotografie

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

BRČKIÁDA

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - KOUZELNÝ LES

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY

HOPSÁRIUM

MASOPUSTNÍ HODOVÁNÍ V BERUŠCE

INDIÁNSKÝ KARNEVAL

Popletená pohádka

SNĚHULÁK PEPA

Bruslení

Dobrodružné divadelní představení
ve SLADOVNĚ

ZIMNÍ OLYMPIÁDA - KDYŽ NENÍ SNÍH

CESTA TŘÍ KRÁLŮ

V SENIORSKÉM DOMĚ

Vánoční besídky v MŠ

VÁNOČNÍ PEČENÍ
VE VČELIČCE

U SYCHROVSKÝCH
NA PŮDĚ

ČERTÍ SHOW

V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE S KAMARÁDY

POUŠTĚNÍ DRAKŮ,
KDYŽ NENÍ POČASÍ

ZVÍŘÁTKOVÁ OLYMPIÁDA

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ U BERUŠEK

DEŠŤOVÉ KAPIČKY - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

MARTINSKÉ DĚLENÍ

DINOSAUŘI V MŠ

Halloween

Drakiáda

OVOCNÝ DEN

MRAVENIŠTĚ

JAK TO CHODÍ
VE ŠKOLCE

ČERVENÝ KYTIČKOVÝ DEN

Plyšákový den

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ

KAMARÁDSKÝ DEN

Jihočeská folklórní abeceda

ZAHRADNÍ SLAVNOST

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

DOTKNI SE PÍSKU

Sportovní den – FC Písek

DEN DĚTÍ V MŠ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

ZOO Hluboká
nad Vltavou

CIPÍSKOVIŠTĚ

ČARODĚJNICE v MŠ

ZOO DVOREC

DEN ZEMĚ

CVIČENÍ V HARMONY

V ZAHRADNICTVÍ

PŘEDÁVÁNÍ CEN - výtvarná soutěž