naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

Ze života školy


2. stupeň – únor 2018

V první polovině února se zástupci Ekoparlamentu zúčastnili besedy o nevidomých a slabozrakých. Tato beseda byla uspořádána ve spolupráci s organizací SONS Tábor. Kromě paní koordinátorky této organizace, která sdružuje lidi se zrakovým postižením, přijely i dvě nevidomé dámy. Žáci se dozvěděli, jak vidí lidé s různými vadami (šedý zákal, zelený zákal, makulární degenerace), jaké používají nevidomí kompenzační pomůcky a jak zvládají běžný provoz domácnosti. Vyzkoušeli si také poslepu chůzi s různými druhy holí, brýle simulující různé vady, mluvící telefon, přístroj na zjištění barvy oblečení nebo způsob, jak rozpoznat peníze. Neméně důležité bylo i připomenutí, jak se lidé mají k nevidomým a jejich vodícím psům chovat nebo co nevidomého potěší.
Ve druhé polovině února se v rámci školní prevence uskutečnila pro žáky 7. – 9. ročníků beseda o důsledcích užívání alkoholu. Žáci se dozvěděli informace jak o historii užívání alkoholu, jeho působení na lidský organismus, tak i o rizicích a ničivých důsledcích při jeho pravidelném nebo jednorázovém užívání. Pozornost byla dále věnována i rizikům konzumace energetických nápojů nezletilými. Žáci se např. mohli dozvědět, že častou příčinou úmrtí teenagerů do 18ti let je i energetický nápoj, který může vyvolat srdeční arytmii. Beseda byla vedena formou prezentace a jak žáci, tak učitelé ji zhodnotili jako přínosnou.
Čtvrtek 22. února patřil na naší škole jarním tvořivým činnostem. Děti si zvolily takové aktivity, kterým se ve skupině spolužáků různého věku celé dopoledne věnovaly. V nabídce byla celá řada stanovišť, jako pletení košíčků z pedigu, pečení lineckých kytiček, skládání origami a celá řada dalších zajímavých výrobků. 

Mgr. Magdaléna Hašková
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být