naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

Ze života školy


2. stupeň – červen 2018

Na začátku měsíce absolvovaly osmé ročníky za doprovodu třídních učitelů a učitelů tělesné výchovy třídenní sportovně-turistický kurz. První den se konal cyklovýlet po okolí Písecka po vyznačených cyklostezkách, druhý den si děti vyzkoušely jízdu v lodích po řece Otavě a dovednosti v lezeckém centru a poslední den byl věnován pěší vycházce podél řeky. 
V dalších dnech probíhala řada školních výletů a exkurzí po jižních Čechách. Děti z druhého stupně se vypravily do ZOO Hluboká, Tábora, Sušice nebo Českých Budějovic a dalších zajímavých míst.
Do naší školy v červnu zavítalo i Divadélko pro školy z Hradce Králové, které nabízí výchovná přestavení pro děti a mládež. Představení pod názvem Fenomén Karla Čapka aneb Od Dášenky ke zkáze světa přiblížilo dětem důležité momenty života a tvorby Karla Čapka.
V posledním červnovém týdnu se konal sportovní den, kde si děti mohly vybrat z různých stanovišť, kde se hrál fotbal, softbal, florbal, frisbee, bumbác nebo badminton. 
Poslední školní den patřil již tradičnímu rozloučení devátých ročníků a předávání závěrečného vysvědčení. 

Mgr. Magdaléna Hašková
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být