naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

program Ekoškola


Ekoparlament vyrazil do Slepičích hor

V posledním zářijovém týdnu se za finanční podpory 49 680 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, podopatření 5.B Cílená podpora EVVO ve školách, uskutečnila pobytová exkurze Ekoparlamentu ve Slepičích horách.
Tato exkurze proběhla ve spolupráci s centrem ekologické výchovy Cassiopeia. Cílem bylo podpořit ekologické cítění žáků zážitky přímo v přírodě.

Ing. Dagmar Vovesná

Letos jsme se vydali do Slepičích hor, které jsou součástí Soběnovské vrchoviny.
Ubytovali jsme se v areálu dětského letního tábora Velké Skaliny u Benešova nad Černou. Odtud jsme vyráželi poznávat přírodu v okolí. Prvním cílem bylo prozkoumat skalní městečko a zdolat horu „Slepici“. V průběhu cesty jsme poznávali formou hravých a výzkumných aktivit obyvatele lesů, stromy, rostliny a houby.
Druhý den jsme šli po stopách řeky Černé, která pramení v Novohradských horách a vtéká do Malše. Po cestě jsme potkávali skalní obry a vyzkoušeli si geocaching. Zdařile jsme zdolali zříceninu hradu Sokolčí, odkud byl krásný výhled do údolí. Také jsme prozkoumávali malé jeskyně a naučili se, co je to mrazové zvětrávání.
Třetí den jsme se museli prokázat znalostmi, aby se nám otevřela cesta k pokladu.
Oblast Slepičích hor je fascinující, a tak trochu zapomenutá. Určitě se tam vydejte na výlet, nebudete litovat. My jsme si to moc užili.

Viktorie Váňová a Barbora Vašková, ZŠ TGM Písek


 

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být