naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

Ze života školy


2. stupeň – listopad 2018

Listopad byl věnován umění i sportu. V pátek 9. listopadu se žáci třídy 8. A zúčastnili pietního aktu k uctění památky veteránů nejen z první a druhé světové války na Lesním hřbitově v Písku. Stejný den pak navštívily deváté ročníky výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Tento veletrh je každoročně určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování o výběru jejich dalšího studia. Žáci zde mohli bezplatně získat informace o studijních a učebních oborech na středních školách a učilištích v Jihočeském kraji. Žáci, studenti a jejich učitelé ochotně zodpovídali informace a ukazovali své výrobky.
Je nutno zmínit i prezentaci výtvarných prací vybraných žáků naší školy na výstavě „Adventní malování aneb Těšíme se na Vánoce“ na Velkém náměstí v Písku. Tato výtvarná soutěž je určena pro děti ZŠ a ZUŠ z Písku a okolí. Letošní rok je věnován tématu „První československé Vánoce po vzniku republiky“. Tato výstava má podpořit oslavy 100 let české státnosti a řada žáků úspěšně reprezentuje naši školu svými výtvarnými díly.
V rámci dějepisného semináři navštívily děti komentovanou výstavu Dvě koruny Karla IV. V Prácheňském muzeu v Písku si prohlédly kopie Svatováclavské koruny a císařské koruny Svaté říše římské.
Ve sportu obsadili starší žáci osmých a devátých ročníků hezké třetí místo v okresní soutěži ve florbale.

Mgr. Magdaléna Hašková 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být

Školní program