Ze života školy


2. stupeň – únor 2019

Začátek února patřil jako již každoročně hokejovému zápasu Žlutí proti Modrým na zimním stadionu. Starší žáci hráli jako druzí v pořadí, utkali se spolu po svých mladších spolužácích. Jejich kamarádi společně s učiteli je přišli na led podpořit a i přes chladno na stadionu si jejich utkání užili.
Nově si žáci 2. stupně mohli jedno únorové dopoledne zatancovat na valentýnské diskotéce v malé tělocvičně. Předtím si někteří rozdali valentýnská přání a o velké přestávce se vlnili v rytmech hudby. O tuto akci byl velký zájem a určitě bude vítaná i v příštím roce.
Vybraní žáci si otestovali své znalosti ve školním kole olympiády z anglického jazyka. Nejúspěšnější byl zde Petr David Vachta z 9.C a postoupil tak do okresního kola v DDM Písek. Zde mohl 19. února ukázat své vědomosti společně s ostatními žáky píseckých základních škol a blízkého okolí v okresní soutěži II.A z angličtiny. Z deseti účastníků této soutěže zde obdržel krásné 1. místo a v březnu bude reprezentovat naši školu v krajském kole v Českých Budějovicích. Všichni spolužáci i jeho učitelka angličtiny mu budou držet palce a přát mu co nejlepší výsledek.
Čtvrtek před jarními prázdninami patřil na naší škole jako již každoročně jarnímu projektovému dnu. Děti se zapsaly na různé tvořivé aktivity, které jim jsou blízké. Pod vedením učitelů se jim celé dopoledne ve skupině spolužáků různého věku věnovaly. Mohly si vyzkoušet malbu na sklo, vyšívání křížkovým stehem, navlékání korálků, pečení vlastnoručních housek a celou řadu dalších činností. Někteří žáci z vyšších ročníků společně s paní učitelkou Brůžkovou v rámci tohoto tvořivého dne proměnili učebnu hudební výchovy k nepoznání. Svými malbami přispěli k zajímavým hudebním motivům na zdech této třídy. Moc se jim jejich společné dílo povedlo a jejich práci obdivují i jejich spolužáci a učitelé při výuce.

Mgr. Magdaléna Hašková
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být