naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

program Ekoškola


Projekt „Poznáváme Novohradské hory“
21. – 23. 9. 2016

Pobytová akce se uskutečnila v centru Novohradských hor. Ubytování bylo zajištěno přímo v Tereziině údolí, v penzionu Hamr. Hlavní aktivitou projektu byl třídenní výjezd 30 vybraných žáků 3. – 9. ročníků, kteří aktivně pracují ve školním Ekoparlamentu a také v programu Ekoškola pod vedením lektorů CEGV Cassiopeia a koordinátorů EVVO naší školy. 
Žáci během pobytu navštívili stezku hraběnky Terezie v národní přírodní rezervaci Tereziino údolí, tvrz Cuknštejn, vystoupili na Kraví horu, která je výraznou dominantou severní části Novohradských hor, prošli skalní „městečko“ i pralesovitou bučinu u Dobré Vody. Vyzkoušeli si řemeslnou výrobu v historické kovárně a navštívili také hrad a zámek v Nových Hradech. 
Po celou dobu pobytu je provázel p. Tomáš Smrž z CEGV Cassiopeia z Českých Budějovic, který pro ně připravil prožitkové a přírodovědné aktivity vsazené do kontextu místní historie. Při aktivitách žáci pracovali v šesti věkově heterogenních skupinách. 
Akce byla spolufinancována z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, Podopatření 3 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách.

 

 

 

 


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být