program Ekoškola


Projekt „Poznáváme Novohradské hory“
21. – 23. 9. 2016

Pobytová akce se uskutečnila v centru Novohradských hor. Ubytování bylo zajištěno přímo v Tereziině údolí, v penzionu Hamr. Hlavní aktivitou projektu byl třídenní výjezd 30 vybraných žáků 3. – 9. ročníků, kteří aktivně pracují ve školním Ekoparlamentu a také v programu Ekoškola pod vedením lektorů CEGV Cassiopeia a koordinátorů EVVO naší školy. 
Žáci během pobytu navštívili stezku hraběnky Terezie v národní přírodní rezervaci Tereziino údolí, tvrz Cuknštejn, vystoupili na Kraví horu, která je výraznou dominantou severní části Novohradských hor, prošli skalní „městečko“ i pralesovitou bučinu u Dobré Vody. Vyzkoušeli si řemeslnou výrobu v historické kovárně a navštívili také hrad a zámek v Nových Hradech. 
Po celou dobu pobytu je provázel p. Tomáš Smrž z CEGV Cassiopeia z Českých Budějovic, který pro ně připravil prožitkové a přírodovědné aktivity vsazené do kontextu místní historie. Při aktivitách žáci pracovali v šesti věkově heterogenních skupinách. 
Akce byla spolufinancována z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, Podopatření 3 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách.

 

 

 

 


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být