naše logo

Britské centrum JU

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školní časopis
školská rada
veřejné zakázky
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
napište nám
autor stránek
 

projekty


Projekty

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva a podle aktuálního dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, některé ročníkové nebo celoškolní.

Dlouhodobé projekty
Ø     
Ekoškola – rozvoj ekologického chování, ekologizace provozu školy

Ø      Využití PEER programu ve výuce (spolupráce s PPP) – protidrogová prevence, řešení
       krizových situací)

Ø      Sám sebou (spolupráce s PPP) – prevence proti násilí a šikaně

Ø      Sexuální výchova – výchova k zodpovědnému sexuálnímu chování

Další projekty
Ø     
Pasování prvňáčků – 1. třídy – žáci dostanou pamětní list a rolničku pro štěstí
Ø     
Dopravní hřiště – Automotoklub – 4. třídy – dopravní výchova, předpisy, praxe

Ø     
Den se strašidly  - 1.-5. ročník – žáci se převléknou do kostýmů, den plný čar a kouzel

Ø      Zdravé zuby – 1.-5. ročník – plnění úkolů z pracovního sešitu

Ø      Mikulášská nadílka - 1.-5. ročník – návštěva Mikuláše, čerta a anděla

Ø      Vánoční zpívání - 1.-5. ročník – děti všech ročníků společně zpívají koledy,hovoří 
       o vánočních svátcích a zvycích

Ø      Zimní sportovní den – 1.-9. ročník – soutěže v hokeji, basketbale, volejbale, malé kopané,
      aerobiku, florballe

Ø      1. jarní den - 1.-5. ročník – pestré květované oblečení – hry, soutěže

Ø      Velikonoční malování  - 1.-5. ročník – Velikonoce – zvyky, tradice,malování vajíček, soutěž
       o nejkrásnější kraslici

Ø      Den Země - 1.-9. ročník – ekologie, exkurze související s ekologií, třídní projekty s touto
      tématikou spojené s výstavou

Ø      Den dětí - 1.-5. ročník – dopoledne plné soutěží

Ø      Atletický den - 1.-5. ročník – závody v jednotlivých atletických disciplínách

Ø      Branný den – 6.-9. ročník – základy první pomoci, spolupráce s ČČK, policií, hasiči,
      chování za mimořádných situací

Ø      A jiné (z minulosti např. Děti nemohou za chyby dospělých – tvořivost, komunikace,
      poznávání, spolupráce s japonskou školou v Praze; Svět očima dětí – problémy ve
      společnosti, patologické jevy ve společnosti; Školní akademie - 1.-9. ročník – vystoupení
      pro rodiče

  

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Ekoškola

Myšmaš

Myšmaš

Nenech to být

nové fotografie

NA NÁVŠTĚVĚ
V NAŠÍ ZŠ

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

MŮJ ZVÍŘECÍ KAMARÁD

VELIKONOCE v MŠ

MUZEUM - VELIKONOCE

VÍTÁNÍ JARA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

BRČKIÁDA

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - KOUZELNÝ LES

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY

HOPSÁRIUM

MASOPUSTNÍ HODOVÁNÍ V BERUŠCE

INDIÁNSKÝ KARNEVAL

Popletená pohádka

SNĚHULÁK PEPA

Bruslení

Dobrodružné divadelní představení
ve SLADOVNĚ

ZIMNÍ OLYMPIÁDA - KDYŽ NENÍ SNÍH

CESTA TŘÍ KRÁLŮ

V SENIORSKÉM DOMĚ

Vánoční besídky v MŠ

VÁNOČNÍ PEČENÍ
VE VČELIČCE

U SYCHROVSKÝCH
NA PŮDĚ

ČERTÍ SHOW

V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE S KAMARÁDY

POUŠTĚNÍ DRAKŮ,
KDYŽ NENÍ POČASÍ

ZVÍŘÁTKOVÁ OLYMPIÁDA

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ U BERUŠEK

DEŠŤOVÉ KAPIČKY - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

MARTINSKÉ DĚLENÍ

DINOSAUŘI V MŠ

Halloween

Drakiáda

OVOCNÝ DEN

MRAVENIŠTĚ

JAK TO CHODÍ
VE ŠKOLCE

ČERVENÝ KYTIČKOVÝ DEN

Plyšákový den

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ

KAMARÁDSKÝ DEN

Jihočeská folklórní abeceda

ZAHRADNÍ SLAVNOST

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

DOTKNI SE PÍSKU

Sportovní den – FC Písek

DEN DĚTÍ V MŠ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

ZOO Hluboká
nad Vltavou

CIPÍSKOVIŠTĚ

ČARODĚJNICE v MŠ

ZOO DVOREC

DEN ZEMĚ

CVIČENÍ V HARMONY

V ZAHRADNICTVÍ

PŘEDÁVÁNÍ CEN - výtvarná soutěž