naše logo

Britské centrum JU

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
veřejné zakázky
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

projekty


Projekty

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva a podle aktuálního dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, některé ročníkové nebo celoškolní.

Dlouhodobé projekty
Ø     
Ekoškola – rozvoj ekologického chování, ekologizace provozu školy

Ø      Využití PEER programu ve výuce (spolupráce s PPP) – protidrogová prevence, řešení
       krizových situací)

Ø      Sám sebou (spolupráce s PPP) – prevence proti násilí a šikaně

Ø      Sexuální výchova – výchova k zodpovědnému sexuálnímu chování

Další projekty
Ø     
Pasování prvňáčků – 1. třídy – žáci dostanou pamětní list a rolničku pro štěstí
Ø     
Dopravní hřiště – Automotoklub – 4. třídy – dopravní výchova, předpisy, praxe

Ø     
Den se strašidly  - 1.-5. ročník – žáci se převléknou do kostýmů, den plný čar a kouzel

Ø      Zdravé zuby – 1.-5. ročník – plnění úkolů z pracovního sešitu

Ø      Mikulášská nadílka - 1.-5. ročník – návštěva Mikuláše, čerta a anděla

Ø      Vánoční zpívání - 1.-5. ročník – děti všech ročníků společně zpívají koledy,hovoří 
       o vánočních svátcích a zvycích

Ø      Zimní sportovní den – 1.-9. ročník – soutěže v hokeji, basketbale, volejbale, malé kopané,
      aerobiku, florballe

Ø      1. jarní den - 1.-5. ročník – pestré květované oblečení – hry, soutěže

Ø      Velikonoční malování  - 1.-5. ročník – Velikonoce – zvyky, tradice,malování vajíček, soutěž
       o nejkrásnější kraslici

Ø      Den Země - 1.-9. ročník – ekologie, exkurze související s ekologií, třídní projekty s touto
      tématikou spojené s výstavou

Ø      Den dětí - 1.-5. ročník – dopoledne plné soutěží

Ø      Atletický den - 1.-5. ročník – závody v jednotlivých atletických disciplínách

Ø      Branný den – 6.-9. ročník – základy první pomoci, spolupráce s ČČK, policií, hasiči,
      chování za mimořádných situací

Ø      A jiné (z minulosti např. Děti nemohou za chyby dospělých – tvořivost, komunikace,
      poznávání, spolupráce s japonskou školou v Praze; Svět očima dětí – problémy ve
      společnosti, patologické jevy ve společnosti; Školní akademie - 1.-9. ročník – vystoupení
      pro rodiče

  

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Ekoškola

Nenech to být