naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
dokumenty
sdružení rodičů
školní poradenství

projekty

program Ekoškola

3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna
pronájem
stravovací služby
fotogalerie
ze života školy
úspěchy žáků
kroužky
školská rada
mládežnický hokej
mládežnický fotbal
ochrana osobních údajů
napište nám
autor stránek
 

projekty


Projekty

Téma volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva a podle aktuálního dění ve společnosti. Projekty jsou třídní, ročníkové nebo celoškolní. Níže uvádíme výběr některých projektů a akcí.

Dlouhodobé projekty a akce
Ø      Ekoškola – rozvoj ekologického chování, ekologizace provozu školy
Ø      Využití PEER programu ve výuce (spolupráce s PPP) – protidrogová prevence, řešení krizových situací)
Ø      Sám sebou (spolupráce s PPP) – prevence proti násilí a šikaně
Ø      Sexuální výchova – výchova k zodpovědnému sexuálnímu chování
Ø      Sportovní akce – LVK, lyžařské exkurze, cykloexkurze, „žlutí-modří“(hokejové zápasy našich hokejistů),vodácké kurzy ,sportovní dny
Ø      Sportovně jazykový kurz – výuka Aj v přírodním prostředí spojená se sportovními aktivitami

Další projekty a akce
Ø      Pasování prvňáčků – 1. třídy – žáci dostanou pamětní list
Ø      Den se strašidly - 1.-5. ročník – žáci se převléknou do kostýmů, den plný čar a kouzel
Ø      Zdravé zuby – 1.-5. ročník – plnění úkolů z pracovního sešitu
Ø      Mikulášská nadílka - 1.-5. ročník – návštěva Mikuláše, čerta a anděla
Ø      Vánoční zpívání - 1.-5. ročník – děti všech ročníků společně zpívají koledy,hovoří o vánočních svátcích a zvycích 
Ø      Sportovně vědomostní den – žáci plněním různých úkolů zjišťují indicie pro odhalení hesla
Ø      1. jarní den - 1.-5. ročník – pestré květované oblečení – hry, soutěže
Ø      Velikonoční malování - 1.-5. ročník – Velikonoce – zvyky, tradice,malování 
Ø      Den Země – projektový den EVVO - 1.-9. ročník – ekologie, exkurze související s ekologií, třídní projekty s touto tématikou spojené s výstavou
Ø      Den dětí - 1.-5. ročník – dopoledne plné soutěží
Ø      Atletický den - 1.-5. ročník – závody v jednotlivých atletických disciplínách
Ø      Mimořádné události a doprava– základy první pomoci, spolupráce s ČČK, policií, hasiči, chování za mimořádných situací
Ø      Zahradní slavnost – hrajeme si, zpíváme, soutěžíme …. i s rodiči na školní zahradě

  

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být