Ze života školy


Školní družina – březen 2019

První březnovou akcí, na kterou se děti vždy velmi těší, byl maškarní karneval, kde si všichni mohli především zatančit a zasoutěžit, všemožně si páteční odpoledne užít. Akce se podařila.
V průběhu měsíce si děti také prověřily, jaké mají ve svých hlavičkách vědomosti. Utkaly se mezi třídami v ročnících v soutěži „A co mozeček“. Jak to dopadlo?

o Z 1. tříd se na 1. místě umístilo pětičlenné družstvo třídy 1.C. (Adélka Kyralová, Dominika Benreiterová, Markétka Schneiderová, Terezka Ťoupalová a Matěj Walter).

o Z 2. ročníků nejlépe dopadlo družstvo třídy 2.C. (Vít Sumerauer, Jakub Maderák, Vanesska Neubauerová,Filip Zahrádka a Valérie Tichavová).

o Ve 3. třídách nejlépe v soutěži dopadlo družstvo třídy 3.A. (Matěj Pinkas, David Kostohryz,Jiří Hrbek,Lucie Hemberová a Ilona Matašovská).

o Za čtvrté třídy třída 4.C. (Magdaléna Kolářová, Simona Drechselová, Jakub Pešek a Jakub Novák).

Všem držitelům 1. míst blahopřejeme!

Další akcí, na které se děti ŠD podílely, byla výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu. Šikovná děvčata, mnohdy i pár chlapců, vytvářeli z korálků barevné princezny, koníky nebo různé kytičky. Stihli jsme si ještě umotat ovečky a ušít kočičky. Doufáme, že malá pozornost naše budoucí nové žáčky potěší. Pěkné jarní počasí si celá školní družina užívala hrami na školním hřišti nebo výstavišti.

My všichni ze ŠD
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být