1. stupeň – Duben 2023

Štafetový pohár – okresní kolo se konalo na atletickém stadionu v Písku. Celkem se přihlásilo 7 základních škol a naši žáci se umístili na celkovém čtvrtém místě. V disciplíně hodu medicinbalem se na 1. místě umístila Anna Stará ze 3. C a Jakub Šíp ze 3. A ve skoku dalekém. Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci.

Turnaj ve vybíjené – chlapci čtvrtých a pátých ročníků se zúčastnily okresního kola ve vybíjené na ZŠ J. Husa v Písku. Turnaj byl velmi vyrovnaný a naši chlapci skončili druzí z celkem devíti přihlášených škol. Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci.

Vítání občánků – hrou na zobcovou flétnu a písničkami přivítaly občánky města Písku žákyně z 2. A pod vedením Mgr. Barbory Novákové. Děkujeme děvčatům za vzornou účast.

Dravci – show s dravci nám předvedli sokolníci z kraje Vysočiny. Poutavé povídání plné zajímavých informací, hádanek a soutěží jsme si užili na atletickém stadionu v Písku. K vidění bylo několik druhů orlů, sov nebo poštolek. Ti nejpozornější žáci si odnesli domů hezké dárečky. Nejvíce se nám líbilo, když sokolníci předváděli let dravců na rukavici za potravou nebo ukázku lovu na mechanického zajíce.

Škaredá středa – velikonoční pečení v podobě čokoládového zajíčka a zaplétaným mazancem si užily děti z 5. B. Práce děti nadchla a bavila.

Mgr. Markéta Jiříková