1. stupeň – prosinec 2019

Techmánie – do experimentální stanice pro zvídavé v Plzni dorazily naše páté třídy. Zábavným způsobem se děti učily a objevovaly zákony astronomie, fyziky, chemie, matematiky i biologie. Cílem návštěvy bylo vytvořit si osobní vztah k těmto exaktním vědám hravou formou.
Mikulášská – i k nám do školy dorazila kolona nebeských i pekelných mocností. Třídy si nachystaly krásné básničky či písničky a andělé jim za to udělili sladké svačinky. Hříšníci byli „potrestáni“, ale slíbili, že se příště polepší.
Veselá školička v tělocvičně – Žáci pátých tříd spolu s paními učitelkami připravili pro budoucí prvňáčky hodinu tělesné výchovy. Ve velké tělocvičně tak předškoláci strávili svou první vyučovací hodinu. Tělocvik nabytý hry, herními prvky a překážkami se dětem velmi líbil. Těšíme se na další shledání.
Jarmark a zpívání na náměstí – letos prvně měla naše škola možnost zúčastnit se charitativní akce a podpořit tak dobrou věc. Naši žáci a učitelé školy vytvořili krásné výrobky, které se na náměstí prodávaly. Souběžně s prodejem zazpíval na velkém náměstí školní sbor, který tak posluchačůmzpříjemnil dobu adventu.
Školní vánoční zpívání a školní výtvarná soutěž – rozloučení s posledním školním dnem roku 2019 pro nás zajistil školní sbor, který pro všechny děti prvního stupně zazpíval vánoční koledy. Hudební pásmo jsme si hezky užily a ještě jsme ocenily nejlepší výtvarníky prvního stupně v naší vánoční soutěži. První místo obsadila Julie Gutu z 5. B, druhé místo Eliáš Kautzký ze 4. C a třetí místo Margad Enkhamdanam ze 2. C. Na náměstí reprezentovala Kamila Střízková.

Mgr. Markéta Jiříková