1. stupeň – říjen 2021

Den stromu – žáci 1. stupně navštívili arboretum lesnické školy v Písku. Na stanovištích děti čekaly rozmanité úlohy od studentů lesnické školy. Hned u vstupu nás studenti přivítali troubením na roh. Nejvíce se dětem líbila stanoviště s loveckými psy, chůze se zrcátky a pozorování korun stromů a v neposlední řadě děti taktéž ohromila sokolská přehlídka.
Na závěr jsme mohli zhlédnout novou výsadbu smrku. Lesnické škole a jejím studentům patří velké poděkování za odbornost a péči, kterou této akci věnovali.

Pohybové aktivity – krásný podzimní den na čerstvém vzduchu si užily děti na pohybových aktivitách. Na procházce kolem řeky Otavy se děti kochaly nad rozmanitostí podzimní přírody.

Mgr. Markéta Jiříková