1. stupeň – září 2020

T – mobile olympijský běh – za krásného počasí jsme se na atletickém stadionu v Písku mohli zúčastnit projektového dne s T – mobile v disciplíně dlouhého běhu na 800 m. V cíli na malé závodníky čekaly medaile, diplomy a sladkosti. Krom sportování jsme si také vyzkoušeli olympijský vědomostní kvíz a také jsme dali prostor fantazii pro kresbu olympijských vesnic.
Sportovní stezka na Hradišti a kresba města u řeky – hezkých zářijových dnů jsme se snažili využívat venku co možná nejvíce.
Vítání občánků – v září se též naši žáci podíleli hudebním vystoupením na Vítání občánků.

Mgr. Markéta Jiříková