1. stupeň – Září 2022

Uvítání prvňáčků – letos se těšíme ze třech prvních tříd, z toho dvě jsou sportovní. Uvítání našich nejmenších žáčků proběhlo v aule družiny i s návštěvou pana místostarosty města Písku, Ing. Petra Hladíka. Slavnostně jsme uvítali děti srdíčky, které jsme jimi dekorovali. Přejeme všem prvňáčkům příjemný start.

Vítání občánků – vybraní žáci 2. B udělali radost svým vystoupením na vítání občánků. Dětem se vystoupení povedlo. Moc jim děkujeme za reprezentaci.

Divadlo – Loutkové divadlo O pejskovi a kočičce se žákům velmi líbilo. Užili si ho v rámci festivalu Neobyčejný festival loutkových divadel na Bakalářích.

Exkurze Zoo Větrovy – třídy 3. C a 2. B se zúčastnily exkurze do ZOO Větrovy u Tábora. Děti se seznamovaly s exotickými a ohroženými druhy fauny.

Knihovna Písek – o tom, jak se vaří kniha od nápadu autora, až po faktické zpracování celé knihy se seznámily děti v městské knihovně v Písku. Literární hodinka v příjemném prostředí knihovny se dětem velmi líbila.

Odborné laboratoře TCPlace v Písku – třída 5. B navštívila v rámci dne otevřených dveří pracoviště odborné laboratoře TPClace v Písku. Děti se dozvěděly řadu věcí o internetu, vyzkoušely si využití chytrých technologií včetně virtuální reality. Exkurze se povedla na jedničku.

Mgr. Markéta Jiříková