2. stupeň – červen 2023

V prvních červnových týdnech se osmé ročníky vydaly na třídenní sportovně-turistické kurzy. Děti podnikaly jak cyklovýlety po okolí Písecka, tak si i užily pěší túry nebo se zúčastnily sportovních her. V dalších dnech probíhala řada školních výletů a exkurzí. Děti z druhého stupně se vypravily např. do Tábora, Prahy, Plzně, Temelína, na Monínec a navštívily další zajímavá místa.
V pondělí 19. 6. navštívili někteří žáci ze třídy 9.C workshop na ZŠ E. Beneše v Písku se zaměřením na jazykovou výuku a zpracování dřeva. Mohli si zde vyrobit kostku z bukového dřeva. O pár dnů později, ve středu 21. června, proběhlo anglické představení Peter Black v píseckém divadle, kam se žáci 2. stupně s jejich učiteli vypravili.
Poslední červnový týden se nesl v duchu sportu a slavnostních akcí. Ve středu 28. 6. se konal sportovní den pro deváté ročníky, kde si děti zasoutěžily v různých sportovních disciplínách.
Závěrečné dva školní dny patřily již tradičnímu rozloučení devátých ročníků se slavnostním předáváním vysvědčení na školní zahradě.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň