2. stupeň – Listopad 2022

Listopad byl i přes ochlazení a ranní mlhy velmi bohatý na kulturní a sportovní zážitky.
Ve čtvrtek 3. 11. navštívily deváté ročníky společně s třídními učitelkami výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Žáci tak mohli získat cenné informace ohledně středních škol a učebních oborů v Jihočeském kraji, což jim brzy může pomoci při rozhodování ve výběru jejich dalšího povolání.
O pár dnů později – na svatého Martina – si naši žáci připomněli Den válečných veteránů. Položili květiny u pomníků Na Štychu a u Nového mostu a jejich památku uctili symbolicky vlčími máky.
Pátek 18. 11. pak patřil sportovně-vědomostnímu dnu. Děti různého věku plnily v týmech řadu vědomostních a sportovních úkolů. Cílem bylo získat indicie, které byly nezbytné k vyluštění konečné tajenky. V této soutěži bylo vidět, jak někteří starší členové ochotně pomáhali mladším kamarádům v týmu.
O pár dnů později – 23. 11. – se žáci 9. C v rámci projektového dne se zaměřením na polytechnickou výchovu seznámili s výrobou ptačích budek a krmítek. Měli možnost si vyrobit celkem 7 budek pro sýkorky, které budou využity v okolí školy.
Dne 29. 11. proběhl na celé naší škole den otevřených dveří u příležitosti 111 let od jejího založení. V podvečer se pak rozsvítil i vánoční stromeček s doprovodným programem pro všechny na školní zahradě.
Poslední listopadový den pak patřil německé jazykové animaci „Němčina nekouše“ od společnosti Tandem. Tato jazyková metoda má za úkol překonat ostych z používání dalšího cizího jazyka. Děti ze šestých ročníků si tak názorně mohly vyzkoušet řadu jazykových aktivit. Cílem bylo probudit jejich zájem o německý jazyk a představit základní fráze formou jazykových her a úkolů.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň