2. stupeň – prosinec 2019

Prosinec se nesl ve znamení ekologie, tvořivosti a sportu. Dne 2. prosince se naše škola stala místem setkání pro seminář Dobré praxe, kterého se zúčastnilo dalších šest jihočeských Ekoškol. Žáci i učitelé z Ekotýmů si předali zkušenosti, pomáhali v řešení ekologických aktivit a vyzkoušeli si role účastníků panelové diskuse, která vyústila v pomyslné referendum.
O pár dnů poté naší školou chodil Mikuláš se svými pomocníky. Žáci a žákyně z devátých ročníků v maskách navštívili své mladší spolužáky na prvním i druhém stupni. Ti, kteří se celý rok snažili, dostali od Mikuláše sladkou odměnu.
Dne 10. prosince se konal projektový den Dílny. Děti se zapsaly na různé rukodělné aktivity, kde si pod vedením učitelů vyrobily hezké vánoční dárky. Celé dopoledne strávily ve skupině spolužáků různého věku. Mohly si vyzkoušet malbu na sklo, pletení náramků z bavlnek, šití, navlékání korálků, výrobu vánočních přání a celou řadu dalších zajímavých činností.
Další atraktivitou, kterou děti ze sedmých ročníků druhého stupně navštívily, bylo Lipno nad Vltavou. Od 15. prosince se zde konal týdenní turisticko-sportovní kurz. Vzhledem k posunutí lyžařské sezóny ve Skiareálu Lipno zde byl místo plánovaného lyžařského kurzu kurz sportovní. Děti si zde i přes skutečnost, že nebyl sníh, užily hezký sportovní týden a měly celou řadu nezapomenutelných zážitků. Navštívily Stezku v korunách stromů, zahrály si bowling a koupaly se v místním aquaparku. V dalších dnech se pěšky vypravily do obce Frymburk, kde si prohlédly expozici Svět pod hladinou a obdivovaly tamější vodní živočichy v akváriích. Jejich učitelé pro ně po celou dobu kurzu připravovali řadu sportovních her a pěších výletů. Děti při cestě plnily úkoly, hledaly poklad nebo cestovaly vlakem na Čertovu stěnu, kde poznávaly šumavskou přírodu. Večer se hrály hry, konala se přednáška pracovníka horské služby nebo se jako každý rok tancovalo na oblíbené diskotéce.

Mgr. Magdaléna Hašková