2. stupeň – září 2021

Měsíc září na 2. stupni naší školy se nesl v duchu adaptačních kurzů. Jejich cílem bylo upevnit sociální a komunikační dovednosti mezi dětmi a jejich třídními učiteli. Třídní skupiny trávily tento čas buď venku v přírodě, v případě špatného počasí hrály různé hry ve třídě. Celá řada dětí reagovala na adaptační kurzy velmi pozitivně, mnohým z nich ukázaly cestu, jakým způsobem je možné se svými spolužáky navázat upřímné a přátelské vztahy.
Dne 23. 9. se zúčastnila i dvě šestičlenná družstva žáků z naší školy Prácheňských přeborů ZŠ a ve velké konkurenci 14 družstev z píseckých škol získalo družstvo z 9. A ve složení Vitteková Nela, Cvrková Gabriela, Bečvář Vojtěch, Kacbunda Matyáš, Řehoř Antonín a Smetana Martin skvělé 1. místo. Postupuje tak do krajského kola, které se koná 10. června v Českých Budějovicích. Družstvo z 9. B ve složení Zedníčková Julie, Král Jindřich, Mašek František, Polanský Jakub, Šareš Tomáš a Suchan Michal (7. C) získalo pak velmi pěkné 2. místo.
V pátek dne 24. 9. se žáci naší školy zúčastnili závodu Dračích lodí. Jako každý rok závodili na řece Otavě žáci a studenti píseckých základních a středních škol. U slavnostního vyhlášení výsledků této soutěže byla přítomna i paní starostka Mgr. Eva Vanžurová. Naše loď Masaryk dojela do cíle jako pátá a Enterprise obdržela osmé místo.

Mgr. Magdaléna Hašková