Jarní aktivity

V jarních měsících začaly probíhat ekologické výukové programy s Cassiopeiou. První a druhé třídy si vybraly program o včelách a mravencích, třetí třída o motýlech, čtvrtá na téma Až dojde ropa, sedmá jela do Řežabineckých tůní, osmá řešila klimatické změny a devátá udržitelný rozvoj v podobě hospodaření rybářských firem.
Žáci Ekoparlamentu se zúčastnili webináře Nepanikař, kde se seznámili s aplikací pro řešení stavů úzkosti, deprese a jiné nepohody. Informace o aplikaci pak předali ve svých třídách.
V dubnu proběhl Den EVVO. Třídy si vybraly nejrůznější cíle spojené s ochranou životního prostředí, návštěva farem, čističky, vodárny, skládky, sběr odpadků atd.
Týden čehosi přinesl velkou zábavu. Převleky nás bavily. Pyžama, Češi na dovolené, společenský oblek nebo růžový den.
Nezapomněli jsme ani na charitativní akce jako je každoroční sbírka Život dětem, o kterou se postarala nejstarší děvčata z Ekoparlamentu.
Na jedné ze schůzek Ekoparlamentu jsme se dohodli, že by se nám na zahradu hodil kompostér. Kuba Maderák společně se svými rodiči dovezli potřebné palety. Nejprve jsme řešili, kam ho umístíme a jak bude velký. S jeho realizací pomohl pan učitel Syrovátka a jeho žáci v rámci předmětu Svět práce.
Protože jsme celoročně řešili téma zlepšování prostředí školy, doplnili jsme to akcí týdne slušného chování, poděkování a pozitivních vzkazů. Každý se snažil, jak nejlépe uměl. Učitelé hodnotili třídy po každé vyučovací hodině rozsahem 0-5 bodů. Poděkování a pozitivních vzkazů se sešlo v krabicích mnoho a pošťák Ondra měl co roznášet.
Den naruby byl poslední akcí tohoto školního roku, kterou organizoval Ekoparlament. Oblečení naruby, slova pozpátku, známky opačně. Deváté ročníky za doprovodu třídních učitelů sehrály proti sobě sportovní utkání v basketbalu, fotbalu a přehazované. Nechyběla soutěživost, legrace i emoce.