Pěšky do školy

Naše škola se ve středu 18.9.2019 zúčastnila kampaně Pěšky do školy, jejímž cílem je založit tradici pěších dnů a zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky, na koloběžkách nebo kolech.
Většina našich žáků cestu do školy absolvovala pěšky samostatně nebo v doprovodu sourozenců, rodičů.
Účast byla velmi dobrá, zapojilo se 90,5% žáků z celé školy, na 1.stupni 89%, na 2. stupni 92%.