Podzimní Ekoškola 2022/23

Ekoškolní aktivity jsme zahájili velkou schůzkou Ekoparlamentu. Zvolili jsme nové vedení, kam patří děvčata z 9. ročníku.
Letos nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. Je to závazek a zároveň výzva. Pravidla 7 kroků fungování Ekoškoly jsme si připomněli na malé schůzce Ekotýmu, kam dochází kolem 20 dětí. I to je závazek, udržet zájem dětí v rozptylu 3. až 9. třída. Letošní téma je prostředí školy, ale opět zařadíme i další témata.
Zúčastnili jsme se 1. ročníku Zero waste festivalu, který byl zaměřený na eliminaci odpadu a jeho recyklaci. Žáci 7. tříd vyrobili zajímavé výtvarné práce na téma „Nechci žít v odpadcích.“ Přinesli jsme si z tohoto festivalu nápad na uspořádání výměnného bazárku. V říjnu jsme posbírali jablka, ořechy a měsíčky. Ořechy jsme usušili a poslouží nám na společné zimní pečení cukroví. Vyhlásili jsme celoškolní sběr žaludů pro Lesy města Písku. Vybralo se asi 500 kg. Výměnou jsme dostali slunečnicová semena na zimní přilepšení do krmítek. Dále probíhá sbírka pro fond Sidus, která každoročně vynese nemalé peníze a pomáhá uvědomit si, že musíme pomáhat. Rozhodli jsme se na výzvu jedné maminky opět řešit situaci kolem bezpečného parkování. Vytváříme nepřehlédnutelnou a dětmi navrženou dopravní značku, která bude v rukách ranních hlídek. V listopadu jsme se rozdělili do týmů, které procházely školu a hledaly, co by se v té naší škole dalo vylepšit. Nápadů je naštěstí spousta. Na prosinec jsme objednali putovní výstavu na téma Zvířata v ohrožení.
V další participaci, z finanční dotace města Písku, rozhodly třídy o budování venkovní učebny. Zadali jsme truhláři výrobu dřevěných sedacích setů. V zimě bychom chtěli zkusit řízkovat nějaké keře, které vsadíme do prostor venkovní učebny.

Ing. Dagmar Vovesná (koordinátorka Ekoškoly)