ŠD září – říjen

Měsíc září
je samozřejmě ve znamení podzimu. Dozrály jeřabiny a my jsme z nich vyrobili srdíčka a šneky, které jsme darovali pro charitu. Také jsme zdobili dlaždičky korálky a vytvořili záložky do knih, aby se nám dobře učilo.

Měsíc říjen
byl pro nás velmi krátký. Stihli jsme uplést draky z listí a vytvořit polštářek a kočičku. Doufáme, že se brzy všichni ve zdraví sejdeme a budeme si znovu spolu hrát a vyrábět.

My všichni ze ŠD