Sportujeme hopem-skokem

Pod tímto názvem probíhal od února do října 2019 v naší školní družině projekt financovaný Dotačním programem Jihočeského kraje „Podpora práce s dětmi a mládeží 2019“ částkou 21.000 Kč.
Paní vychovatelky připravily pro děti zajímavé sportovní a pohybové aktivity. Velkému úspěchu se těšil například „Fotbalový král“, „Švihadlová královna“, soutěž v badmintonu nebo turnaj ve stolním tenisu.
Hlavním záměrem projektu bylo nabídnout dětem rozmanité pohybové činnosti, které by kompenzovaly jejich dopolední sezení a soustředění při výuce. Radost z pohybu, soutěžení, pocit užitečně stráveného času, fair play jednání, spolupráci při kolektivních soutěžích i osvojení pravidel některých sportovních disciplín.
Samozřejmě, nechyběly diplomy ani drobné sladké a věcné odměny. V rámci projektu byl zmíněn i zdravý životní styl a životospráva.
Koncem října byl projekt zakončen výtvarnou soutěží se sportovní tématikou a celá družina byla vyzdobena hezkými obrázky. 

Jana Hrůzová, vychovatelka ŠD