Sbírka pro Ukrajinu

Okresní svaz Českého červeného kříže v Čechově ulici 454/11 (24 hodin denně – zasedací místnost) organizuje sbírku, viz. níže.