1. stupeň – Říjen 2023

Robotika ve druhých a třetích třídách – novému informativnímu myšlení a rozvoji se nově učí i žáci prvního stupně. Společně se děti učí programovat s Blue – Bot roboty, které jsou využívány v hodinách matematiky a informatiky. Z této nevšední práce jsou žáci nadšeni.

Pečení v 1.C – v rámci pracovních činností si malí žáci vyzkoušeli cukrářský majstrštyk a to v podobě pečení a zdobení lízátek. Ze třídy se proměnila malá cukrářská laboratoř a šlo se tvořit. Malí cukráři byli moc spokojeni.

Halloween – již každoročně slavíme v našich třídách halloween, svátek si užíváme v čarodějném duchu, kdy ladíme nejen naše kostýmy, ale hlavně i výuku. Nechybí všelijaké strašidelné dobrůtky a pití. Halloween baví děti i dospělé.

Dýňové tvoření ve 3.B – žáci ve 3.B byli tak šikovní, že v rámci projektového dne stihli uvařit z dýní polévku, upéct muffiny a buchtu. Nechybělo ani sochařské vydlabávání. Celá třída šla také donést ochutnávku paním kuchařkám.

Dopravní hřiště – žáci druhých tříd si zkusili v rámci prvouky trénink na dopravním hřišti. Děti se učily dopravní značky a křižovatky pomocí řízených semaforů a motokár. Trénink se dětem velmi líbil.

Třetí třídy v Makově – exkurzi do záchranné stanice Makov se vydaly děti ze třetích tříd. Krom přednášky děti plnily různé lesní úkoly a na závěr nechybělo opékání buřtů.

Mgr. Markéta Jiříková