Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek

Loga EU a MŠMT

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek
Registrační číslo projetu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923
Doba realizace: 1.7.2020 – 31.12.2022
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve školách hlavního vzdělávacího proudu, pomůže předejít školnímu neúspěchu a dosahovat úspěchů ve vzdělávání.