Projekt školní družiny – Malý umělec

V dubnu 2022 jsme odstartovali projekt s názvem „Malý umělec“, na který jsme obdrželi finanční dotaci 20.000 Kč v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží.
Cílem projektu je prohloubit vztah dětí k umění v různých jeho směrech. Zaměříme se na výtvarné, hudební, recitační a pracovní činnosti za použití netradičních materiálů a technik. Děti se mohou těšit například na práci s textilem, malování na sklo, výrobky z ubrousků a papírů, písničkovou a recitační soutěž a další.