Naše škola

Pohled na gotický hrad a kamenný most ze 13.stol., v jehož blízkosti se škola nachází
Historický snímek školy
Secesní budova ZŠ T.G.Masaryka z roku 1911, sídlo 2. stupně, sekretariátu a ředitelny školy
Nově zrekonstruované budovy 1.stupně a školní družiny
Fotodokumentace ze života T.G.Masaryka, jehož jméno od roku 1930 škola nese