Vybudování jazykové učebny ZŠ T. G. Masaryka

Identifikační údaje
Název projektu: Vybudování jazykové učebny ZŠ T. G. Masaryka
Příjemce: Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24
Rozpočet projektu (vč. DPH): 2 009 574,00 Kč
Výše schválené dotace: 1 770 501,60 Kč
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003188

Stručný popis projektu
Projekt „Vybudování jazykové učebny ZŠ T. G. Masaryka“ řeší vybudování nové moderní jazykové učebny (pořízení digitálních technologií, nábytku, interaktivní tabule, stavební úpravy učebny) a úpravu zeleně v okolí školy. Projekt podpoří rozvoj klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků a sekundárně v oblasti práce s digitálními technologiemi.

Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a zkvalitnění výuky cizích jazyků spolu s podporou digitálních technologií ve výuce.

Výsledky projektu
Projekt se zaměřuje na modernizaci výuky prostřednictvím pořízení vybavení do odborné jazykové učebny. Realizací projektu se zvýší možnosti v oblasti výuky cizích jazyků a dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi hned v primárním vzdělávání. Žáci tak budou lépe vybaveni vědomostmi i dovednostmi pro pozdější uplatnění na pracovním trhu či při přijímacích zkouškách na střední školy a gymnázia. Pedagogové budou moci při výuce používat nové moderní vybavení, což výrazně přispěje ke zlepšení a zvýšení atraktivity výuky.