Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 obdržela finanční podporu ve formě účelové dotace v rámci 34. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na realizaci projektu Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání (registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03265), kdy po přípravných pracích byla fyzická realizace projektu zahájena v lednu 2015 a bude ukončena k 30.7. 2015.

Dotace je poskytnuta ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně v celkové výši 1 680 024,90 Kč. Zbylých 15% do celkových způsobilých výdajů projektu (1 976 499,90 Kč) hradí příjemce.

Hlavními cíli projektu je zlepšení podmínek pro přírodovědné a technicky zaměřené vzdělávání žáků na 2. stupni, které povedou k vyšší efektivitě výuky, ke zlepšení kvality výuky žáků zvýšením praktických znalostí a dovedností. U žáků by mělo dojít ke zvýšení zájmu o studium a pracovní uplatnění v technických a přírodovědných oborech.

Výše uvedeného má být dosaženo pořízením moderního vybavení a související technologie pro výuku přírodovědně a technicky zaměřených předmětů v souladu se školním vzdělávacím programem. Konkrétně pak vybavením učebny a laboratoře přírodních věd odpovídajícím nábytkem, pořízením IT vybavení (např. tablety, interaktivní tabule), sady měřících senzorů, destilačního přístroje, fyzikálních souprav, GPS, dřevoobráběcího kombinovaného stroje a další.

Partnery projektu jsou Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86. Projekt je realizován i díky podpoře města Písek, která je nezbytná k získání dotace.

J. Kothánek