Projekt školy – Pro podporu pohybu

Podpora sportu Jihočeským krajem
Naše škola obdržela finanční částku ve výši 79 000 Kč na projekt „Pro podporu pohybu“ realizovaný z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury.
Dotace nám umožnila pořízení sportovního vybavení – stoly na stolní tenis, korfbalové koše, gymnastický odrazový můstek, florbalové branky, trampolínu, přenosnou síť na badminton se stojany.
Nákupem výše uvedeného můžeme výuku pro žáky zatraktivnit, rozvíjet jejich sportovní všestrannost a napomoci zdravějšímu stylu života dětí.