ZŠ TGM a MŠ Písek – OP JAK

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 obdržela rozhodnutí o dotaci:

v programu: Operační program Jan Amos Komenský
výzva číslo: 02_22_002, s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání
název projektu: ZŠ TGM a MŠ Písek – OP JAK
registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002795

Dotace je poskytnuta až do výše 4 644 200 Kč, z toho 3 563 726,87 Kč (85%) poskytnutých prostředků je financováno z Evropského sociálního fondu plus, tj. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu a 1 080 473,13 Kč (15%) ze SR na část národního spolufinancování.

Fyzická realizace projektu bude probíhat od 01.01.2023 do 31.12.2024.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

V průběhu projektu budou též pořízeny různé učební pomůcky a materiály podporující vzdělávání žáků a realizaci programu.

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy