Jarní aktivity Ekoškoly

Po Vánocích jsme začali chystat celoškolní akci ke Světovému dni vody. Cílem bylo připravit vzdělávací a hravá stanoviště na téma voda tak, aby se mohly zapojit děti nejmladší i nejstarší. Na přípravě stanovišť se podílel nejen Ekotým, ale i některé třídy. Např. 6.A připravila krásné stanoviště slepé mapy, kam měly děti umisťovat modré stuhy, které symbolizovaly řeky. Nebo 7. ročníky připravily hezké rybí stanoviště. Kuba Šefránek vytvořil stanoviště vodních elektráren s modelem. Doprovodně jsme zařadili i fotografickou soutěž na téma voda a výtvarné modely k tomuto tématu. Stanovišť bylo celkem 30. Věděli jsme, že nejdůležitější je, aby vyšlo počasí. Povedlo se. 22. března nám opravdu počasí přálo, sluníčko svítilo a teploty byly vysoce nadprůměrné. Organizaci na stanovištích zajišťoval Ekotým a 9.C. Měli jsme radost, že program třídy bavil a některé přišly dokonce opakovaně. Celou akci jsme ještě jednou zopakovali v následujícím týdnu, aby se prostřídaly všechny třídy. S přípravou akce bylo opravdu hodně práce, ale stálo to za to.
Ekotým se zapojil do akce Den Země, který pořádala organizace Aktivní Písek 20. dubna. Měli jsme tam svůj stánek a několik stanovišť, která navštívilo několik píseckých škol.
I letos jsme besedovali. Navštívili nás zástupci organizace Sons Tábor sdružující nevidomé. Děti se dozvěděly o životě s postižením a o tom, jaké pomůcky jim mohou usnadňovat každodenní činnosti.
Krásnou besedu připravil Ekotýmu Vlasta Vainar z 9.B. Mistrovsky popovídal o lese a myslivosti včetně ukázek exponátů.
Ekotýmáci ze 6.B a 8.B připravili pro mladší třídy peer program na téma energetické nápoje, pták roku a mokřady.
Opětovně jsme obdrželi od města Písek peníze na participativní rozpočet. Třídy daly dohromady návrhy na využití těchto peněz. Pan ředitel se sešel se staršími zástupci Ekotýmu a vybrali několik návrhů, které jsou realizovatelné. O vítězném návrhu rozhodne celá škola hlasováním.
V prostorách školy jsme vysadili další keře a připravujeme umístění sběrné nádoby na dešťovou vodu.

Ing. Dagmar Vovesná (koordinátor Ekoškoly)