Školní projekty

Téma volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva a podle aktuálního dění ve společnosti. Projekty jsou třídní, ročníkové nebo celoškolní. Níže uvádíme výběr některých projektů a akcí.

Dlouhodobé projekty a akce
Ekoškola – rozvoj ekologického chování, ekologizace provozu školy
– Využití PEER programu ve výuce (spolupráce s PPP) – protidrogová prevence, řešení krizových situací)
Sám sebou (spolupráce s PPP) – prevence proti násilí a šikaně
Sexuální výchova – výchova k zodpovědnému sexuálnímu chování
Sportovní akce – LVK, lyžařské exkurze, cykloexkurze, „žlutí-modří“(hokejové zápasy našich hokejistů),vodácké kurzy ,sportovní dny
Sportovně jazykový kurz – výuka Aj v přírodním prostředí spojená se sportovními aktivitami

Další projekty a akce
Pasování prvňáčků – 1. třídy – žáci dostanou pamětní list
Den se strašidly – 1.-5. ročník – žáci se převléknou do kostýmů, den plný čar a kouzel
Zdravé zuby – 1.-5. ročník – plnění úkolů z pracovního sešitu
Mikulášská nadílka – 1.-5. ročník – návštěva Mikuláše, čerta a anděla
Vánoční zpívání – 1.-5. ročník – děti všech ročníků společně zpívají koledy, hovoří o vánočních svátcích a zvycích 
Sportovně vědomostní den – žáci plněním různých úkolů zjišťují indicie pro odhalení hesla
1. jarní den – 1.-5. ročník – pestré květované oblečení – hry, soutěže
Velikonoční malování – 1.-5. ročník – Velikonoce – zvyky, tradice,malování 
Den Země – projektový den EVVO – 1.-9. ročník – ekologie, exkurze související s ekologií, třídní projekty s touto tématikou spojené s výstavou
Den dětí – 1.-5. ročník – dopoledne plné soutěží
Atletický den – 1.-5. ročník – závody v jednotlivých atletických disciplínách
Mimořádné události a doprava– základy první pomoci, spolupráce s ČČK, policií, hasiči, chování za mimořádných situací
Zahradní slavnost – hrajeme si, zpíváme, soutěžíme …. i s rodiči na školní zahradě