Škola

název školy
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24

adresa školy
Čelakovského 24
397 01 Písek


70943150

DIČ
CZ70943150

e-mail
ředitel: jiri.kothanek@tgmpisek.cz
kancelář: info@tgmpisek.cz

ID datové schránky
cvrms7h

telefon
ředitel školy 380 425 343
zástupkyně ředitele pro I. stupeň 380 425 348
zástupkyně ředitele pro II. stupeň 380 425 354
kancelář školy 380 425 341, 380 425 345
kancelář školní jídelny 380 425 346
výchovný poradce 380 425 358
sborovna I. stupně 380 425 344
sborovna II. stupně 380 425 342
školní družina 380 425 357
3. mateřská škola 380 425 351
6. mateřská škola 380 425 350

součásti
Školní družina
Školní klub
3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna