Škola

název školy
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24

adresa školy
Čelakovského 24
397 01 Písek


70943150

DIČ
CZ70943150

ID datové schránky
cvrms7h

telefon
ředitel školy 380 425 343
zástupkyně ředitele pro I. stupeň 380 425 348
zástupkyně ředitele pro II. stupeň 380 425 354
kancelář školy 380 425 341, 380 425 345
kancelář školní jídelny 380 425 346výchovný poradce 380 425 358
sborovna I. stupně 380 425 344

metodik prevence pro 1. stupeň 380 425 344

sborovna II. stupně 380 425 342

metodik prevence pro 2. stupeň 380 425 342

školní psycholožka 380 425 356

speciální pedagog 380 425 579
školní družina 380 425 357
3. mateřská škola 380 425 351
6. mateřská škola 380 425 350

e-mail
ředitel školy jiri.kothanek@tgmpisek.cz
zástupkyně ředitele pro I. stupeň marcela.stepanova@tgmpisek.cz
zástupkyně ředitele pro II. stupeň marta.bakalova@tgmpisek.cz
kancelář školy info@tgmpisek.cz
kancelář školní jídelny pavlina.nemeckova@tgmpisek.cz; vlasta.jirmanova@tgmpisek.cz
výchovný poradce iva.sartoriova@tgmpisek.cz
metodik prevence pro 1. stupeň alena.adamkova@tgmpisek.cz
metodik prevence pro 2. stupeň martina.jestrabova@tgmpisek.cz
školní psycholožka eva.bouskova@tgmpisek.cz
speciální pedagog ludmila.kadlecova@tgmpisek.cz
školní družina jitka.hynkova@tgmpisek.cz
3. mateřská škola 3ms@tgmpisek.cz
6. mateřská škola 6ms@tgmpisek.cz

součásti
Školní družina
Školní klub
3. mateřská škola
6. mateřská škola
školní jídelna