Školní družina – Duben 2024

Měsíc duben nám přinesl proměnlivé počasí. Zažili jsme nezvyklá horka i mrazivou zimu. V teplejších dnech jsme už vytahovali deky na posezení a v chladných jsme kreslili a tvořili.
Tentokráte jsme malovali výkresy na soutěž „S knihou jsem kamarád“. Vyhlášení vítězů bylo netradiční. Sešla se spousta krásných obrázků a bylo opravdu těžké vybrat ty nejhezčí. A tak jsme se rozhodli, že vyhrávají všechny obrázky, které se zúčastnily. Všichni dostali sladkou odměnu.
Také jsme šili ptáčky, malovali svítící kamínky, vyrobili chrastítko s rýží, malé cyklisty v rámci celodružinové akce „Co mi řekl semafor“ a pro blížící se svátek maminek srdíčka ze samo- tvrdnoucí hmoty jako přívěšky, přáníčka a ušili srdíčka. Na blížící se pálení čarodějnic jsme si udělali opravdu příšerné čarodějnice, abychom je posledního dubna mohli upálit.
Při akci „Ukliďme Písek“ jsme si nejdříve povídali o životním prostředí a chování v přírodě. Poté jsme se vydali do okolí naší školy, na Výstaviště i do parku Sv. Trojice, abychom sesbírali odpadky, které tam nepatří. Děti byly pilné jako včelky. Mezi odpadky byl i disk od kola, mnoho plastových lahví a papírků. Všichni jsme pak měli dobrý pocit z užitečné činnosti a pochutnali jsme si na dobrotách od organizátorů.
A teď se samozřejmě těšíme na květen.

My všichni ze ŠD