1. stupeň – únor a březen 2020

Únor
Divadelní představení – žáci prvního stupně se vydali do divadla Fráni Šrámka, které pro ně připravilo anglickou pohádku Lazy goat. Představení probíhalo převážně v angličtině. Pohádka o třech hercích byla zábavná, slovíčka i věty se několikrát opakovaly. Představení nás rozhodně zaujalo a odnesli jsme si hezký zážitek.
Bruslení – napříč prvním stupněm jsme chodili bruslit na náš nedaleký stadion IHC Písek, kde pod vedením trenérů děti zdokonalovaly své bruslařské dovednosti. Těm začínajícím pomáhá s rozjížděním hrazda a ti zkušenější se zdokonalují a hrají hry a soutěže. Už se těšíme na další sezonu.

Březen
Přehazovaná – žáci pátých tříd nás reprezentovali v okresním kole přehazované na ZŠ T. Šobra ve smíšeném družstvu. Suverénně obsadili první místo! Na žáky poté čekala sladká odměna. Moc děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Markéta Jiříková