2. stupeň – Březen 2022

Březen byl na naší škole věnován jak sportu a vědomostním dovednostem, tak i dobročinným aktivitám.
Děti ze 6. – 9. ročníků se v rámci sportovních soutěží DDM zúčastnily sportovního turnaje v basketbalu a házené. Rovněž probíhala ve škole celá řada olympiád a vědomostních soutěží z českého jazyka, dějepisu, cizích jazyků a dalších předmětů.
V rámci Ekoparlamentu se někteří ze zástupců zúčastnili workshopu Nepanikař, který nabízí stejnojmennou mobilní aplikaci. Ta poskytuje anonymně a zdarma převážně mladým lidem, kteří zažívají krizi nebo řeší různé problémy, rychlou první psychologickou pomoc. Obsahuje moduly jako deprese, úzkost, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, poruchy příjmu potravy a jiné.
V průběhu měsíce rovněž probíhala na naší škole dobročinná sbírka na pomoc občanům z Ukrajiny, které zasáhl ozbrojený konflikt a kteří byli nuceni opustit svoji zemi. Děti přinesly do školy různé trvanlivé potraviny, hračky nebo psací a hygienické potřeby, které byly předány příslušným ukrajinským dětem a dospělým. Někteří žáci a učitelé projevili zájem a upekli doma různé sladkosti nebo přichystali kornouty s bonbóny na uvítanou pro děti, které v prostorách družiny nově začaly navštěvovat adaptační kurzy. I přes neznalost cizího jazyka si české děti připravily o velké přestávce taneční program s hudbou a společně si tak s ukrajinskými zatancovaly různé druhy tanců. Bylo možno pozorovat dojetí a vděčnost ukrajinských dětí za přinesené dárky a velká přestávka byla strávena netradičně za doprovodu hudby a tance.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň