Ekoparlament vyrazil do Slepičích hor

V posledním zářijovém týdnu se za finanční podpory 49 680 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, podopatření 5.B Cílená podpora EVVO ve školách, uskutečnila pobytová exkurze Ekoparlamentu ve Slepičích horách.
Tato exkurze proběhla ve spolupráci s centrem ekologické výchovy Cassiopeia. Cílem bylo podpořit ekologické cítění žáků zážitky přímo v přírodě.

Ing. Dagmar Vovesná

Letos jsme se vydali do Slepičích hor, které jsou součástí Soběnovské vrchoviny.
Ubytovali jsme se v areálu dětského letního tábora Velké Skaliny u Benešova nad Černou. Odtud jsme vyráželi poznávat přírodu v okolí. Prvním cílem bylo prozkoumat skalní městečko a zdolat horu „Slepici“. V průběhu cesty jsme poznávali formou hravých a výzkumných aktivit obyvatele lesů, stromy, rostliny a houby.
Druhý den jsme šli po stopách řeky Černé, která pramení v Novohradských horách a vtéká do Malše. Po cestě jsme potkávali skalní obry a vyzkoušeli si geocaching. Zdařile jsme zdolali zříceninu hradu Sokolčí, odkud byl krásný výhled do údolí. Také jsme prozkoumávali malé jeskyně a naučili se, co je to mrazové zvětrávání.
Třetí den jsme se museli prokázat znalostmi, aby se nám otevřela cesta k pokladu.
Oblast Slepičích hor je fascinující, a tak trochu zapomenutá. Určitě se tam vydejte na výlet, nebudete litovat. My jsme si to moc užili.

Viktorie Váňová a Barbora Vašková, ZŠ TGM Písek