2. stupeň – Květen 2022

Květnové dny se nesly v duchu sportu a projektových dnů. Žáci naší školy se zúčastnili celé řady převážně sportovních soutěží.
Dne 3.5. se konaly Prácheňské přebory žáků základních škol v Písku, kterých se zúčastnila i dvě šestičlenná družstva naší školy. Družstvo, složené převážně z žáků 9.B, si vybojovalo ve velké konkurenci pěkné 2. místo a družstvo dětí z 9.A navíc v této soutěži zvítězilo. Postoupilo tak do krajského kola, které se bude konat v červnu v Českých Budějovicích. Tato soutěž byla velmi dobře připravena Jednotou Československé obce legionářské Písek ve spolupráci s KVV v Českých Budějovicích a proběhla pod záštitou starostky města Písek. Děti absolvovaly 17 velmi náročných stanovišť, která byla ve spolupráci s mnoha píseckými organizacemi a vojáky z táborského útvaru výborně připravena. Stříbrné družstvo z 9. B, včetně jednoho žáka ze 7. C, soutěžilo ve složení: Zedníčková Julie, Král Jindřich, Mašek František, Polanský Jakub, Šareš Tomáš (všichni 9. B) a Suchan Michal (7. C).
Do krajského kola postupují žáci: Bečvář Vojtěch, Kacbunda Matyáš, Řehoř Antonín, Smetana Martin, Cvrková Gabriela a Vitteková Nela (všichni 9. A).
Po sportovní soutěži následovala dne 5. 5. návštěva pomníku. V rámci Dne osvobození žáci 8.A drželi čestnou stráž a položili květiny u pomníků před naší školou a u Nového mostu na sídlišti Portyč. Vše se konalo za zvuku zvonů z Děkanského kostela.
Druhá polovina května se opět nesla ve sportovním duchu. Dne 6. 5. 2022 se na atletickém stadionu v Písku uskutečnil závod o získání POHÁRU ROZHLASU. Celkem se zúčastnilo 9 družstev složených z výběru dětí z 2. stupně. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – mladších a starších žáků, žákyň. Děti z naší školy bojovaly ve skoku do výšky, skoku do dálky, vrhu koulí, hodu míčku a v běhu na 60m, 800m, 1000m a 1500m. Nakonec starší žákyně (dívky z 8. – 9. tříd) zvedaly pohár rozhlasu nad svými hlavami a společně se radovaly z prvenství ve své kategorii starších žákyň. Ostatní týmy se umístily za stupni vítězů. Všichni tak úspěšně reprezentovali naši školu. Starší žáci a žákyně – složení: Polanský, Grunza, Pícha, Nejedlý, Mařík, Kozáková, Zedníčková, Hejlová, Šimíková, Cvrková.
O pár dnů později dne 13. 5. se konaly tradiční závody dračích lodí mezi mosty. Dračí lodě se na 200 metrovém úseku proháněly už od osmé hodiny ráno. Své síly zde změřilo osm týmů ze základních a sedm ze středních škol. I přes to, že počasí účastníkům moc nepřálo a závody znepříjemňoval vítr, si všichni tuto soutěž užili.
V závěru měsíce se konal na 2. stupni projektový den Mimořádné události a doprava. Na žáky čekal program vojenské posádky z Bechyně, Policie České republiky nebo Českého červeného kříže. Děti se během projektu seznámily s průběhem a druhy mimořádných situací a především si osvojily znalosti, jak při takové události reagovat a řešit je.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň