Listopad 2021 – 2. stupeň

Listopad byl věnován návštěvám ostatních škol v Jihočeském kraji, kreativnímu tvoření i sportu.
V úterý 2. listopadu navštívili žáci 9. ročníků Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu ve Volyni. Jedná se o jedinou školu v České republice, která si vyrábí elektřinu. Děti se zde dozvěděly o dnešních problémech se spotřebou energie a byly jim prezentovány možné alternativy získávání energie z obnovitelných zdrojů. Rovněž si prohlédly učebny výpočetní techniky, laboratoře, odborné učebny, halu s CNC technologií a dílny s nejmodernějším strojním vybavením pro výuku dřevozpracujících oborů. Poté pro ně byl připraven program s několika soutěžemi o zajímavé ceny.
O pár dní později navštívili rovněž žáci 9. ročníků veletrh Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Jedná se o největší veletrh středních škol a učilišť v jižních Čechách. Žáci si zde mohli prohlédnout a poslechnout prezentace studijních i učebních oborů technického, zemědělského, potravinářského nebo uměleckého zaměření a bezplatně získat informace o studiu.
23.11. se na celé naší škole konal projektový den Dílny. Žáci si pod vedením třídních učitelek vytvořili zajímavé předvánoční výrobky, které mohou brzy nadělit svým nejbližším pod stromeček. Malovalo se na sklo, zdobily se adventní věnce, zápichy do květináčů, stříhalo se z papíru, pracovalo s vlnou a vyrábělo se plno hezkých a vkusných věcí.
V pátek 26. 11. 2021 se v obloukové sportovní hale konalo okresní kolo ve florbale. Naše škola vybojovala krásné 1. místo ve složení žáků: M. Polcar, A. Hovorka, Š. Šimák, J. Král, M. Mařík, J. Kortan, O. Přibyl, M. Smetana, A. Řehoř, V. Bečvář, J. Vierer a M. Suchan. Gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Magdaléna Hašková