Podzim na naší Ekoškole

Covidová doba utlumila v posledních dvou školních letech naše aktivity. V září letošního roku jsme se rozhodli o nový restart. Na plánovací schůzce jsme se domluvili na letošním celoškolním tématu Zlepšování prostředí školy. Využili jsme k tomu i projekt participace, na který každá škola dostala od města 50 000 Kč. Sešlo se několik návrhů ze tříd a několik vzešlo i ze schůzky Ekotýmu. Ze všech jsme jich vybrali 6, které postoupili do tajného hlasování ve všech třídách. Mezi těmito návrhy byly: betonový ping pong stůl, slack line a rozlišovací dresy, zrcadla na záchody, venkovní učebna, relaxační místnost a školní knihovna na 2. stupni. V tajném hlasování zvítězil projekt relaxační místnosti v bývalém školnickém bytě. Odtud jsme vše vyklidili a připravili ho na vymalování. Nyní je v řešení, jak ho zařídit, abychom se tam cítili pohodově.
Dále se připravujeme na vánoční jarmark. Do prodeje půjdou výrobky z celoškolního projektového dne Dílny, Ekotým upeče zdravé mlsání a našije nekonečné pytlíky.
V říjnu nás navštívila koordinátorka Ekoškoly Eva Bínová. Společně jsme hledali cesty, jak zapojovat žáky a probouzet v nich ekologické a prospolečenské smýšlení. Nabídla nám několik aktivit, z nichž jsme zatím využili ekologickou hru Jak se žije v Podnebíně pro žáky v 8.C.
Také jsme vyhlásili soutěž Star dance, do které se mohou zapojit žáci všech ročníků. Vzniklé taneční sestavy dvojic se pošlou do čt edu a odměnou může být lekce s profi tanečníky. Pilně se již zapojily osmé a deváté ročníky v hodinách tělesné výchovy.

Dagmar Vovesná (koordinátor Ekoškoly)