Zimní Ekoškola 2023/24

Ekoškola v zimě nehibernuje a aktivně pracuje v průběhu celého zimního období. V listopadu se povedlo Ekotýmačkám z 8.B připravit program o správném třídění pro 1.třídy. V prosinci ho s dětmi realizovaly a slíbily si, že se tam v průběhu roku zastaví na kontrolu, jestli prvňáci třídění zvládají. Zapojili jsme se do každoroční charitativní sbírky Fond Sidus, pro který se vybralo 8 709 Kč. Ještě jedna charitativní akce byla velmi úspěšná. Byl to prodej vánočních výrobků žáků a adventní koncert školního pěveckého sboru. Výtěžek 7 500 Kč byl rozdělen mezi Život dětem, Nevidomým a jedné nemocné mamince.
V prosinci dorazili poslové z nebe i pekla, aby nadělili každému, co si zaslouží. Předvánoční čas byl ve znamení příprav na dobu Vánoc, kterou miluje asi každá dětská duše. Na 2. stupni proběhla soutěž o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu a vítězem se stala překvapivě 9.A. V posledním vánočním týdnu proběhlo celodenní ekotýmácké soustředění, kde jsme plánovali, poznávali se a tvořili. Děti celé školy si užily vánoční line dance, za jehož vedení patří dík paní uč. Zajíčkové.
V lednu jsme se zapojili do ptačí hodinky a sčítali ptáky na krmítkách. Výsledky jsme odeslali do České ornitologické společnosti. Ekotýmáci z 8.B a 6.B se zapojili do tvoření peer programu pro mladší děti se zaměřením na energetické nápoje, ptáka roku 2024 a mokřady. Honza Valtr z 9.C připravil besedu o masožravých květinách pro Ekotýmáky z 1.stupně. V únoru proběhl ve 2. třídách program Tondaobal, který měl připomenout pravidla správného třídění. Únorová plánovací schůzka Ekoparlamentu odhalila další plánované činnosti, do kterých se zapojíme.
Ekotýmáci z 1. stupně tvoří na svých hracích schůzkách nejrůznější výrobky. Vyráběli svíčky, pekli cukroví, stavěli lodě a další mnohé je čeká.

Ing. Dagmar Vovesná (koordinátor Ekoškoly)