1. stupeň – Červen 2022

Den dětí – tento svátek si děti užily plněním sportovních nebo i jiných zábavných aktivit po celé škole. Ke splnění úkolů pomáhali na každém stanovišti žáci devátých tříd. Po nasbírání kartičky se všemi razítky čekala na děti sladká odměna. Den dětí se perfektně zdařil!

Olympijský běh – zaběhnout si se spolužáky štafetový běh okolo řeky Otavy se splnilo všem zúčastněným dětem 1. stupně. Počasí běžcům přálo, nechyběla dobrá nálada a za cílovou páskou se to hemžilo sportovními dojmy. Děti si akci moc užily!

Pasování na čtenáře – první třídy se zúčastnily pasování na čtenáře v městské knihovně v Písku. Malí čtenáři přesvědčili paní knihovnice o svém čtenářském umu a odteď už mohou mít vlastní kartičku do knihovny. Gratulujeme!

Mgr. Markéta Jiříková