1. stupeň – Duben 2022

Zápis – letos poprvé proběhl pohádkový zápis a to doslova. Letos nezkoušely budoucí prvňáčky paní učitelky, ale pohádkové postavy. Děti dostávaly rozličné úkoly a paní učitelky už jen dopomáhaly a stávaly se průvodci. Nevšední forma zápisu byla úspěšná a těšíme se na budoucí prvňáčky.
Knihovna Písek – o tom, že poezie není nuda, se přesvědčili žáci 5. B, kteří měli edukativní program o poezii. Součástí programu byla i tvorba vlastní básně se zadanými parametry. Dětem se program velmi líbil a už se těší na další akci v knihovně.
Florbalový turnaj – okresního kola ve florbalu se zúčastnili žáci prvního stupně v písecké obloukové hale. Po nelehkých dílčích zápasech se naši chlapci umístili na 3. místě. Reprezentovali nás tito žáci: 5. A Daniel Řežábek, Dominik Kotrch, František Kovářík, Daniel Křišťan, Patrik Smitka, Josef Malý 5. B Filip Smola, Tobiáš Toužimský, Vojtěch Skála, David Plachý a Albert Fučík. Chlapcům děkujeme.
Projektový den 1. A a 1. B – o tom, jak vzniká med, se učili žáci prvních ročníků formou projektového vyučování. Netradiční vyučování děti obohatilo o spoustu zajímavých informací.
Přírodovědné muzeum Semenec – projektového dne Země využili žáčci prvních ročníků a vyrazili do přírodovědného muzea v Týně nad Vltavou. Projektový den se vydařil a děti byly potěšené.

Mgr. Markéta Jiříková