2. stupeň – Červen 2022

Letošní červen byl bohatý na sportovní i kulturní akce. V první polovině měsíce absolvovaly šesté a osmé ročníky za doprovodu třídních učitelů a učitelů tělesné výchovy sportovně-turistické kurzy. Děti se vydaly na kole po cyklostezkách podél řeky Otavy na různá místa – jako např. na Benešovský mlýn, Caisku, do Čížové a jinam, kde se odreagovaly od školních povinností a udělaly něco pro své zdraví. Po pěším výstupu na Živec nebo Mehelník si rozdělaly oheň a opekly buřty.
V dalších dnech probíhala řada školních výletů a exkurzí. Žáci z druhého stupně se vypravili do Národního muzea v Praze, do Tábora, do Českých Budějovic a dalších zajímavých míst.
Na konci měsíce se na školní zahradě konalo vystoupení žáků z 9. ročníků, které si každá třída samostatně připravila. Za potlesku celé školy bylo možno zhlédnout zajímavý program s tanečními prvky nebo scénkami. Své spolužáky podpořil i školní sbor mladších dětí a učitelů z 1. stupně, který zazpíval různé písničky za doprovodu hudebních nástrojů.
Poslední červnový den pak patřil již tradičně slavnostnímu rozloučení devátých ročníků a předávání závěrečného vysvědčení.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň